HomeViestejäAliyah Marr31.12.2016 - Visio uudesta Maasta

31.12.2016 - Visio uudesta Maasta

VISIO UUDESTA MAASTA
 
Kirjoittanut Aliyah Marr (infiniteshift.wordpress.com)
31.12.2016
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Aion puhua visiosta, minkä sain siitä, miten vanha toimintamalli voi siirtyä uuteen helposti, turvallisesti ja iloisesti. Visioni on, että jos kaikki ne organisaatiot joissa ihmiset elävät ja tekevät työtä – kaikki ne joista he ovat tulleet riippuvaisiksi – häviäisivät yhtäkkiä, ihmiset olisivat hämmentyneitä ja hukassa. Kaikki organisaatiot voivat transformoitua korkeamman ulottuvuuden versiokseen. Ja tuon transformaation käynnistää värähtelymuutos ihmisissä, mikä saa heidät tasolle, jolla he voivat ymmärtää siirtymän ja integroida sen hyvin helposti sydämeensä mieleensä ja fyysiseen elämäänsä.
 
Otetaanpa näitä organisaatioita yksitellen esimerkeiksi.
 
Näemme yritysten muuttuvan "osuuskunniksi", jotka omistaa ja joita operoivat työntekijät. Ja siksi heillä on kiinnostusta näihin organisaatioihin. Töihin meneminen on hauskaa ja inspiroivaa ja kaikki toimivat asemassa, joka on haasteellisin ja inspiroivin heille ja jossa he tuntevat olevansa parhaimmillaan. Ja he voivat siirtyä helposti asemasta toiseen sen mukaan, mitä he haluavat kulloinkin.
 
Armeijasta tulee pioneeriarmeijakunta. Tuhoamisen sijasta tarkoituksena on rakentaminen – uudelleenrakentaminen. He toimivat edelleen samassa organisaatiossa ja samanlaisessa hierarkiassa siirtymän alussa, ja tämä saa kaikkien olon tuntumaan mukavalta ja tyytyväiseltä, mutta heidän perimmäinen tarkoituksena on muuttunut täysin. Samaa organisaatiota voidaan siis käyttää rakentamiseen tuhoamisen sijasta. Niinpä tästä tulee hyvin helppo tapa muuttaa armeija paljon korkeamman ulottuvuuden yksiköksi.
 
Merivoimista tulee valtamerentutkijoita, joiden tehtävänä on suojella valtameriä ja auttaa niiden palauttamisessa turmeltumattomaan ja luonnolliseen kauneuteensa.
 
Kaikki nämä asiat ovat siis korkeamman ulottuvuuden versionaan, perimmäinen tarkoitus muuttuneena. Ja tuo tarkoitus on harmoniassa Maan korkeamman itsen, kaikkien ihmisten korkeamman itsen ja muiden aistivien olentojen kanssa maan päällä. Tarkoitus on harmoniassa uuden Maan kanssa.
 
Tämä on siirtymävaihe.
 
Rahasta tulee arvostusväline, koska kaikki alkavat oivaltaa, että heidän ei tarvitse tehdä työtä elääkseen maan päällä, heidän ei tarvitse maksaa elääkseen maan päällä. Ihmisillä ei ole todellista tarvetta olla ahne tai saada suojautumiskeinona enemmän kuin kukaan muu, koska selviytymiseen perustuvan ajattelun korvaa mukaan ottaminen ja rakkaus, mikä on perustason ohjelmoinnin korkeamman ulottuvuuden versio. Selviytymisajattelun perustason ohjelmointi tukee vanhaa matriisia. Uusi matriisi perustuu rakkauteen ja mukaan ottamiseen – korkeampaan ulottuvuuteen. Ja se vaatii, että kaikki tulevat mukaan ajatellen tuolla tavalla. Siis raha saattaa olla tarpeellista siirtymävaiheessa, mutta se palautetaan alkuperäiseen tarkoitukseensa, mikä on vaihdonväline. Se siis auttaa ns. voitelemaan rattaita.
 
Visioni uudesta Maasta on sekä fyysinen että nettiversio. Se on periaatteessa luova keskus, ja ihmiset voivat ilmoittautua vapaaehtoisesti tekemään työtä eri paikoissa, joiden paikkojen mukaisesti. Esimerkiksi Afrikassa on kylä, joka tarvitsee paremman vedensaannin. Nettisivut välittäisivät asiantuntijoita, jotka osaavat järjestää vettä.
 
On valtava internet-yhteisö – kutsun sitä nimellä "mielikuvitus/mielikuvakansa" (suom. huom. tällä tavalla kirjoitettuna sana "mielikuvitus" voisi tarkoittaa "mielikuvakansaa"). Se muodostuu luovista ihmisistä, joilla on kyky kuvitella uusi tulevaisuus ja eri rakenteita, jotka voivat tehdä uusia asioita. Ja tämän uuden ajattelun ja kaikkien asioiden uuden taustatarkoituksen myötä, ihmiset ymmärtävät, että kun he menevät auttamaan jotakuta toista, heidät elätetään heidän ollessaan siellä. Ihmiset jotka ovat asiantuntijoita tässä tai joilla on visio, menisivät johtamaan projektia tuohon kylään Afrikassa, joka tarvitsee uuden vesijakelun. Käytettäisiin alueen resursseja ja työntekijät olisivat tuolta alueelta, paikallisesta heimosta ja yhteisöstä.
 
Kaikki olisi mahdollisimman paljon paikallista. Ja jos tarvittaisiin yrityksiä auttamaan tässä, ne voisivat ansaita rahaa, mutta ensisijainen tarkoitus on tukea yhteisöä.
 
Nämä luovat ihmiset menisivät yhteisöstä toiseen, he pystyisivät matkustamaan ja heidät ylläpidettäisiin näissä yhteisöissä heidän ollessaan siellä. Heidän valuuttaansa olisi maine, joten luovat asiantuntijat tunnetaan aikaansaannoksistaan, ja heidän maineensa kulkee heidän edellään ja heidät "palkataan" tekemään tätä, mutta he voivat asua missä tahansa sen mukaan, mitä he haluavat ja osaavat tehdä.
 
Näen tämän hyvin helppona, hauskana ja nautittavana siirtymänä. Kykenemme tekemään tämän – tarvitsemme korkeamman itsemme tukea tämän ankkuroimiseksi todellisuuteen. Ylläpidämme aikomusta tähän – visiota. Tiedämme, että yhteiskunnan joka osa voidaan muuttaa yhdessä yössä – tämä siirtymä voi olla kuin kulovalkea, joka leviää Maan yli ja jossa ihmiset hyppäävät mukaan, koska se on hauskaa. On paljon hauskempaa luoda jotain kuin tuhota. On paljon hauskempaa elää yhteisössä ja harmoniassa, kuin taistella jatkuvasti toisiaan vastaan, olla riidoissa ja kituuttaa tai puolustaa omaisuuttaan. Se on vanha toimintamalli, jota ei enää tarvitse olla.
 
Pidämme siis tilaa tälle visiolle ja naisina tuomme sen kehomme läpi Maahan. Tuomme sen … ankkuroimme sen … "Antaa sen toteutua" – tätä lausetta saan. "Antaa sen toteutua." Antaa vision olla totta. Ihmiset joilla on rahaa, alkavat oivaltaa, että he voivat kääntyä ympäri ja tukea tätä sen tukemisen sijasta, mitä he tukevat nyt. He voivat kääntyä ympäri ja tukea uuden Maan kasvua nyt, koska sitä tarvitaan nyt. Heillä on kontaktit, heillä on rahat, he voivat auttaa tämän siirtymän tekemisessä paljon, paljon, paljon helpommaksi. Pyydämme heitä – heidän korkeampaa itseään – päästämään irti, päästämään irti ahneudesta, päästämään irti itsesuojelun tarpeesta. Ja liittymään mukaan juhlaan.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.  

< PrevNext >