HomeViestejäVera Ingeborg4.1.2018 - Vuosi 2017 ja 2018 eri ylösnousemusaalloilla

4.1.2018 - Vuosi 2017 ja 2018 eri ylösnousemusaalloilla

VUOSI 2017 JA 2018 ERI YLÖSNOUSEMUSAALLOILLA

Kirjoittanut Vera Ingeborg (thewakeupexperience.eu)
4.1.2018
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Huom. Tässä artikkelissa puhutaan yleistrendeistä. Vapaa tahto (valinta rakkauden ja pelon välillä) voi muuttaa yksilön kokemusta ja kiihdyttää tai viivyttää tiettyjä henkilökohtaisia aikomuksia ja toiveita. Tämän blogin tarkoitus ei ole millään muotoa laittaa leimoja tai nimilappuja ihmisiin ja laittaa jotkut ihmiset toisten yläpuolelle. Kukaan ei ole parempi tai huonompi, kun olemme kaikki osa kokonaisuutta. Tämän artikkelin luokittelu on vain antamassa paremman ymmärryksen oireista ja heräämis- ja ylösnousemusprosessista. Siirtyminen aaltojen välillä on sujuvaa.

Uutta energiamallia muodostetaan, ja olemme nyt siirtymässä uuteen ruumiillistumis- ja kanssaluomisaikakauteen. Vaikka kollektiivi kokee edelleen laajasti kaaosta ja polariteettia, energiaperspektiivistä katsottuna prosessi on puhdasta taikaa ja täydellinen. Aika katsoa, mitä eri ylösnousemusaallot kokevat nyt.

Vau, millaisen vuoden olemmekaan juuri jättäneet taakse. 2017 on taatusti ollut hurja sekoitus kokemuksia, yllätyksiä, kasvua ja laajentumista yksilöinä ja kollektiivisesti. Olemme saaneet tehtyä loppuun maaverkon uuden kudelman. Uuden Maan uusi malli on paikoillaan. Kosmisia säteitä tulee nyt säännöllisesti, ja olemme siirtymässä ruumiillistumisen ja fyysisen luomisen vaiheeseen. Monet entiset verkkotyöläiset ja matkustajat jotka ovat kulkeneet ympäri planeettaa luomassa uutta mallia ja yhdistäneet energioita sekä ihmisiä ja portinvartijoita toisiinsa, tuntevat nyt voimakasta vetoa tiettyä määränpäätä kohti. Monet ovat kadottaneet täysin matkustushalun. Tämä ei ole sattumaa, sillä kun löydämme nyt ihmisiä ns. heijastekeskuksista – paikoista joissa on korkea energia ja hyvä energeettinen ja/tai fyysinen infrastruktuuri – se sallii uuden energeettisen informaation levitä nopeasti ympäri planeettaa. Näissä paikoissa alamme nyt kanssaluoda fyysisesti uutta Maata lihaan, muotoon ja aineeseen.

Tulkitsemme nyt uusia verkkorakenteita ja malleja (uutta pyhää geometriaa). Maaverkko palvelee uutena piirustuksena, jossa auringonvalo (ja sen kautta myös keskusaurinko) esittää uutta todellisuutta kollektiivisesti. Saamme eri informaatiota ja eri impulsseja energeettisesti heti, kun ihmiskeho ja -järjestelmä pystyy vastaanottamaan sitä avautuneen sydänkeskuksen, ihmismielen muuttuneen toimintamoodin (rinnakkainen, lineaarisen sijasta) ja muuttuneen DNA-rakenteen kautta. Yksin olemisen ja yksin tekemisen aika on ohi. On aika panna asiat toimeen. Yhdessä muiden voimakkaiden olentojen kanssa.

Katsotaanpa siis, mitä tapahtuu eri ylösnousemusaalloilla.

Ensiliikkujat/innovaattorit

Vuoden 2017 ensimmäinen puolisko sisälsi tunne- ja mentaalikehon lopullisen puhdistamisen. Heidän chakrajärjestelmänsä muutettiin täysin "imemismoodista" "jakamismoodiin" (katso lisäinfoa artikkelista "Ajankohtaiset energiat – ota iisisti ja totuttele uuteen" 21.11.17). Jumalaiset energiat – rakkaus ja valo, virtaus ja tietoisuus, Shakti ja Shiva, jin ja jang, elektroni ja protoni jne. – juoksevat täysin tasapainossa järjestelmän läpi ja yhdistävät Maan ja taivaat valopilarin kautta. Energialiike on muuttunut pyörimisestä kiertämiseen äärettömyysmerkin muodossa, jonka keskus on sydämessä. Tämän ryhmän energeettinen immuunijärjestelmä on täysin vakiintunut, joten mikään mikä jatkuu ihmisen kaaoksena, draamana tai tuskana, ei voi vaikuttaa enää ensiliikkujiin tai valuttaa energiaa heistä. He pystyvät kulkemaan ulottuvuuksien välillä vaivattomasti ja koskettavat kaikkia joiden kanssa ovat tekemisissä, uusilla energiakoodeilla, auttaen ja inspiroiden heitä tulemaan myös tähän energeettiseen paikkaan.

Vuoden toinen puolisko potkaisi tämän ryhmän ruumiillistumiseen ja fyysiseen rakenteen muuttamiseen. DNA-muutokset kiihtyivät ja solumuistin fyysiset vapautukset voimistuivat. Tämä ilmentyi syvänä fyysisenä ja tunnetuskana, kun kaikki sukujuuret puhdistettiin ja tuo malli korvattiin. Koettiin viimeisiä häpeän ja syyllisyyden irtipäästämisiä, jotta voitiin löytää uudelleen seksuaalisuus, luovuus ja ilmentämisvoima. Polariteetti on muuttunut aiemmasta rakkauden ja pelon vastakohdasta rakkaus-valoksi, kun kypsä maskuliinisuus integroitiin täysin täydellistä tasapainoa varten yksilön sisällä. Tämä oli myös tärkeä askel kohti pyhää liittoa jumalaisen kumppanin kanssa.

Epäluottamus on hävitetty – mahdolliset jäänteet solumuistissa häviävät vuoden 2018 kahden ensimmäisen kuukauden aikana. Tuomitseminen tai syyttely ei ole enää mahdollista tälle ryhmälle. He ovat täysin ankkuroituneet nyt-hetkeen ja mieli on vaihtanut täysin rinnakkaistoimintamoodiin. Aika nähdään harhaksi, ja kaikki mikä ei ole jo nyt-hetkessä, tuntuu entisen elämän muistolta. Muistoja on vain, kun niitä vielä tarvitaan, ja tulevaisuuden ajatukset koostuvat ainoastaan nyt-hetken aikomuksista ilman draamaa, kiinnittymistä, projisointia tai odotuksia. Jäljellä on vain kaiken olevan puhdas hyväksyminen ja syvä tietäminen, että kaikella on tarkoituksensa. Kyvystä oppia ja integroida uusia taitoja tulee nopeampi ja nopeampi.

2018 jatkaa koko fyysisen kehon rakenteen muuttamista lisää ja siitä tulee uusi ihminen. Ihmisdesign muuttuu nopeasti. Tämä ryhmä palvelee majakkoina ja tiennäyttäjinä niille, jotka saapuvat ja ankkuroituvat nyt uusiin energioihin.

Varhaisomaksujat

Vuoden 2017 ensimmäisessä puoliskossa oli kyse oppimisesta hyväksymään ja näkemään tarkoitus ja täydellisyys kaikessa, mitä on. Varhaisomaksujat jättivät draaman, tuomitsemisen ja syyttelyn ihmisperspektiivin ja lakkasivat etsimästä vastausta ja pelastusta itsensä ulkopuolelta. He päästivät irti tietyistä ajatuksista ja opetuksista ja luottivat sisäiseen opastukseen enemmän ja enemmän, vaikka epäilyksiä voi edelleen nousta satunnaisesti. He oppivat reagoimaan pelon sijasta rakkaudesta, kokeakseen todellisia energiamuutoksia itsellään. He saivat laajempaa ymmärrystä, miten energiadynamiikat toimivat ja että meidän täytyy muuttaa vain itseämme kollektiivin muuttamiseksi. He ovat oivaltaneet, että he ovat voimakkaita luojia ja kaikki mitä he kokevat, on heidän omaa tuotostaan, joka perustuu heidän energiataajuuteensa. Tämä johti todelliseen anteeksiantoon omistamalla ja ottamalla vastuu sen sijaan, että syytetään ja tuomitaan toisia.

Vuoden 2017 toinen puolisko johti heidät syvään, syvään mentaali- ja tunnepuhdistukseen, ja prosessi koettiin joko fyysisemmin/maallisemmin tai henkisemmin energiadesignista ja -suhteesta riippuen. Tuloksena oli oivaltaa, ettei elämässä ole mitään "täytyy", on vain "haluaa". Varhaisomaksujat ovat myös pääryhmä, joka tekee sillan taivaan ja Maan välille voimakkaina portinvartijoina ja tiennäyttäjinä, auttamaan massoja, jotka tulevat tietoiseksi vuoden 2018 aikana, ja vetämään ihmisiä korkeampiin taajuuksiin. Niinpä tämä energiajakautuminen tässä ryhmässä on erittäin tarpeellinen.

Henkilökohtainen piirustus ja design on muutettu, ja viimeiset jäänteet jotka on vielä tallennettuna tunne- ja mentaalikehoon, päästetään irti vuoden 2018 ensimmäisinä kuukausina. Viimeiset opinkappaleet, menetelmät ja säännöt jätetään, jotta saavutetaan täysi vapaus ja itsenäisyys ja annetaan elämän tulla intuitiiviseksi ja tietoiseksi kokoaikaiseksi meditaatioksi.

Uusi vuosi ankkuroi varhaisomaksujat täysin nyt-hetkeen, mieli vaihtaa lineaarisesta moodista täysin rinnakkaiseen ja solumuistin fyysiset vapautukset kiihtyvät. Samaan aikaan ihmisdesignin muutokset jatkuvat. Niinpä tulee äärimmäisen tärkeäksi oppia kuuntelemaan omaa kehoa/järjestelmää ja sen tarpeita.

Varhaisenemmistö

Otettuaan ensiaskeleet henkisen heräämisen tuntemattomalle alueelle, tunnettuaan "jokin menee pieleen tässä ja täytyy olla erilainen elämistapa" -levottomuutta sekä tutustuttuaan egoon ja ohjelmointiin, varhaisenemmistö sukeltaa nyt todella polariteetin ääripäihin. He etsivät vastauksia ja seuraavat tätä syvää tarvetta löytää lisää. Tämä aiheuttaa täysin uutta tuomitsemista ja syyttelyä, kun varhaisenemmistö ei ole vielä tunnistanut tai oppinut, miten energiadynamiikat ja -periaatteet toimivat. He toimivat edelleen lineaarisesta mielestä ja ihmisen tavallisten uskomusjärjestelmien mukaan.

Tämän ryhmän ihmisillä jotka astuvat henkisyyden maailmaan, on taipumusta tehdä itsestään riippuvainen tästä yhdestä lähestymistavasta tai tästä yhdestä gurusta tai tästä yhdestä totuudesta, ja he yrittävät vakuuttaa toisille, että tämä on ainoa tapa. Kun moniulotteisuuden ja ei-polariteetin periaatetta ei ole integroitu eikä ymmärretty, he yrittävät muuttaa ulkoista. He eivät ole löytäneet sisältään avainta todelliseen muutokseen. Varhaisenemmistössä ja heidän prosessissaan on merkittäviä ero. Suuren osan heistä täytyy kokea fyysisen kehon kautta ensin, voidakseen päästä käsiksi tunne- ja mentaalikehoon, kun se on ainoa "todellinen" asia, johon he voivat samaistua ja jonka kautta kokea energiaa.

Valtava määrä varhaisenemmistöstä ei ole inkarnoitunut sellaisen energiajärjestelyn kera, joka sallii päästyn korkeampiin maailmoihin, joten heidän täytyy työskennellä pohjalta ylöspäin, ei ylhäältä alaspäin, millainen prosessi on ollut suurimmalla osalla ns. tähtisiemenistä tai valotyöntekijöistä, joita inkarnoitui kahdessa ensimmäisessä aallossa auttamaan enemmistöryhmiä. Tämä on tärkeää tietää, kun teemme työtämme ja tuemme tätä ryhmää. Työ mitä teemme massojen hyväksi, täytyy tehdä hyvin maanläheisellä, helposti ymmärrettävällä ja selkeällä tavalla.

Varhaisenemmistö kokee paljon hämmennystä ja kaaosta 2018, ja ensiliikkujia ja varhaisomaksujia tarvitaan valomajakoiksi pitämään tilaa heille ja inspiroimaan heitä johtaen esimerkillä.

Monet maskuliiniset kaksoisliekkivastineet ovat tätä aaltoa. Tämä ulottuvuuksien välinen yhteys jumalaisten kumppanien kautta on erittäin tarpeellinen luomaan voimakkaita portteja. Maskuliinisia vastineita tarvitaan alemmissa ulottuvuuksissa, jotta saadaan aikaan vetoa korkeampia ulottuvuuksia kohti, sitten kun he siirtyvät sydämen avaamiseen. Heidän tarvitsi jäädä sinne ja pitää tärkeitä aikajanoja kollektiiville, kunnes se on valmis muuttumaan. Miessukupuoli, usein paikoissa joilla on laajaa tai merkittävää vaikutusta (eli julkiset hahmot, tähdet, uskonnolliset johtajat, tärkeät hallitus- tai rahoitusfunktiot), inspiroi moniin muutoksiin, kun se alkaa muuttua. He tukevat tätä prosessia maallisemmasta perspektiivistä.

Myöhäisenemmistö, vitkastelijat ja sopeutumattomat

Tälle ryhmälle 2018 on ensimmäinen päätöksentekovuosi sieluperspektiivistä (tämä tapahtuu tiedostamatta) – haluaisivatko he käydä läpi ylösnousemuksen ja ihmisdesignin muutoksen eläessään vai valitsevatko he fyysisen kuoleman jatkaakseen kokemista uudessa ihmiskehossa, joka on jo tehty uuteen designiin? Näemme luultavasti lähtevien sielujen lisääntyvän tässä ryhmässä, kun vanhan 3D-polariteettikentän (perustuu rakkaus- ja pelkovastakohtiin) pitäminen ei ole enää tarpeellista, kun 3D-todellisuus on poissa. (Olen kirjoittanut tästä viime blogissani.)

Taaskin haluaisin korostaa, että KAIKELLA ja KAIKILLA on tarkoitus tässä koko systeemissä. Ei ole parempaa tai huonompaa, enemmän kehittynyttä tai vähemmän kehittynyttä – olemme kaikki täsmälleen siinä, missä meidän täytyy olla voidaksemme saada tämän muutoksen tapahtumaan kollektiivissa. Tämä prosessi on täydellisessä järjestyksessä, ja joka kerta kun yllätämme itsemme kyseenalaistamasta, tiedä, että nämä ovat omaa epäilyäsi, pelkoasi ja epäluottamustasi, joka tulee esiin käsitelläksesi sen ja päästääksesi siitä irti, kollektiivin ylösnousemuksen edistämiseksi.

2018 on kollektiivisen nollapistekokemuksen alku, jossa tapahtuu voimallisia muutoksia. On tonnikaupalla upeita yllätyksiä, kunhan jatkamme taian näkemistä siinä kaikessa. On aika rokata show!

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >