HomeViestejäVera Ingeborg20.9.2017 - Miltä tuntuu kokea eri ulottuvuuksia

20.9.2017 - Miltä tuntuu kokea eri ulottuvuuksia

MILTÄ TUNTUU KOKEA ERI ULOTTUVUUKSIA

Kirjoittanut Vera Ingeborg (thewakeupexperience.eu)
20.9.2017
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Luemme paljon ylösnousemuksesta, energiasta, eri taajuuksista, kokemistamme oireista jne. Tämä informaatio ei ole ehkä ainoastaan superhämmentävää, vaan se pitää meidät myös helposti sen ajatuksen vankina, että meidän täytyy saavuttaa jotain emmekä ole vielä löytäneet totuuttamme.

Mitä jos ei ole YHTÄ TOTUUTTA, vaan monia eri totuuksia riippuen siitä, missä päätämme olla? Mitä jos ei ole mitään TAVOITETTA saavutettavana, vaan pelkästään kokemusmatka? Mitä jos ulottuvuuksissa ei ole parempaa tai huonompaa, vaan pelkästään eri kokemuksia? Ja mitä jos matka ei koskaan lopu, vaan siirtyy pelkästään taajuusasteikolta seuraavaan? Mitä jos meidän on tarkoitus ylittää usko rajallisuuteen ja ymmärtää, että evoluutiolla ei ole alkua eikä loppua, vaan pelkästään muutoksia, joiden läpi kuljemme? Ja todellisuudesta toiseen vaihtaminen tuntuu alulta ja lopulta, ja kuitenkaan se ei ole muuta kuin vain yksi käännekohta henkilökohtaisessa evoluutiossamme. Ja alamme kyseenalaistaa tuon totuuden vasta, kun alamme nostaa oman energiataajuutemme sen ulottuvuusmukavuusalueen yläpuolelle, jolla olemme olleet. Ulottuvuus on tietty energiataajuusasteikko, johon resonoimme.

Olen täysin tietoinen, että ulottuvuustermit (tässä tapauksessa 3D, 4D ja 5D) ovat vain yksi nimilappu tekemään tolkkua siitä, mitä tunnemme. Ja on paljon nimilappuja, jotka yrittävät kuvata tiettyä ilmiötä, ja voi olla ylivoimaista käsitellä kaikki tuo informaatio. Kuitenkin tunsin arvokkaaksi jakaa tämän yleiskatsauksen, joka on tulosta Herzraumin "Viidennessä ulottuvuudessa eläminen" -tilaisuudesta Bernissä Sveitsissä. Yleisin ihmisten kysymys oli, miltä tuntuu elää tuossa ulottuvuudessa ja mistä tiedän, missä olen.

Toivon siis, että tämä yleiskatsaus antaa idean eri kokemuksista. Nauti ja kunnioita omaa matkaasi ja kokemustasi, missä ikinä oletkin tällä hetkellä.

Eri ulottuvuuksien kokeminen

Kolmas ulottuvuus

Energeettisesti
- sydänkeskus on kiinni
- kyvyttömyys luoda omaa energiaa – yhteys Lähde-energiaan katkaistu
- energiaa vedetään toisilta pysyvällä tarpeella palautteeseen, arvostukseen, arviointiin ja huomioon

Henkisesti
- unessa, tiedostamaton
- harhakuva erillisyydestä Lähteeseen.
- ei yhteyttä henkiseen alkuperään, korkeampaan itseen
- henkinen materiaali ja informaatio on outoa, usein se kielletään tai sitä pilkataan

Mentaalisesti
- egomieli johtaa, rationaaliset ajatukset perustuvat pelkoon (apinamieli on koko ajan aktiivinen)
- lineaarinen ajattelu- ja havaintotapa – suurimman osan ajasta menneisyydessä tai fyysisyydessä
- uhri-rikoksentekijä -tietoisuus
- eläminen yhteiskuntajärjestelmässä kyseenalaistamatta sitä
- samaistuminen rooleihin, nimilappuihin jne.

Tunteellisesti
- pelko, puute ja epäluottamus motivoivat tunteita
- "negatiivisten" tunteiden kieltäminen ja välttäminen
- pakene, taistele tai jähmety tunnetaan ainoina mahdollisina reaktioina pelkoon

Fyysisesti
- fyysinen epätasapaino – stressi, burnout, allergiat, sairaudet
- tunne-epätasapainon ja fyysisten oireiden välillä ei tunnisteta yhteyttä
- oman kehon syyttely ja tuomitseminen
- yritys välttää lääkkeillä fyysistä kipua
- suorituksen manipulointi huumeilla tai lääkkeillä

Neljäs ulottuvuus

Energeettisesti
- sydänkeskus on auki, mutta harjaantumaton
- yhteys Lähde-energiaan muodostettu
- kaiken ympäristöenergian ottaminen sisään ilman suodattimia
- ensimmäinen reaktio on tavallisesti pelko ja tunne tarpeesta suojaan, usein vetäytyminen
- energeettisten suodattimien ("energeettisen immuunijärjestelmän") opettelu (tiedostamatta) askel askeleelta

Henkisesti
- henkinen herääminen
- kehostapoistumis- ja astraalikokemukset mahdollisia
- henkisen tietoisuuden kehittyminen, heilahdellen ykseys- ja polariteettitietoisuuden välillä
- henkinen itse vielä erillään ihmisitsestä
- kytkeytyminen ykseystietoisuuteen kanavoinnin avulla
- aktiivinen meditointi pääsemiseksi nyt-hetkeen
- vastausten ja parannuksen etsiminen ulkopuolelta (gurut, opettajat, parannusmenetelmät, oppijärjestelmät, rituaalit, enkelit …)

Mentaalisesti
- heilahtelu pään ja sydämen välillä
- polariteetin, kaksinaisuuden, pimeyden ja valon äärikokemukset
- äärimmäinen herkkyys sille, mikä menee pieleen järjestelmässä – halu muuttaa järjestelmää, ulkoista maailmaa ja saada toiset ihmiset heräämään
- projisointi tosiin, energioiden tulkinta mielen tarinoiden kautta ennen antautumista

Tunteellisesti
- pysyvä heilahtelu polariteettien välillä (pelko–rakkaus, puute–yltäkylläisyys, epäluottamus–luottamus …)
- heräämisprosessin/sydämenavaamisprosessin alkaminen, sielun pimeä yö, jonka usein laukaisee merkittävä elämäntapahtuma
- tunteiden hyväksyminen enemmän ja enemmän välttämättömäksi liikevoimaksi energian transformoimiseen

Fyysisesti
- kehittyy tietoisuus, että epätasapaino aiheuttaa sairautta
- ulkoisen parannuksen etsiminen, kunnes löydetään itseparannusvoima
- heräämisoireita – häiriintynyt uni, sydämen tykytys, korvien soiminen, flunssa, epäselvät silmät, päänsärky

Viides ulottuvuus

Energeettisesti
- sydänkeskus auki ja täysin harjaantunut energiatransformoijana
- yhteys Lähde-energiaan koko ajan
- energiasuodattimet paikoillaan
- energian lukeminen luonnostaan (intuitio paikoillaan)
- mieli on "syntetisoija", joka yhdistää uuden informaation aikomuksiksi

Henkisesti
- hereillä
- täysin yhdistynyt ykseystietoisuuteen, intuitiiviseen tietämiseen ja tekemiseen
- korkeampi itse ruumiillistunut
- elämä on meditointia, ei tarvetta enää harjoituksiin
- ei enää etsitä ulkoa; oma keho ja omat tunteet ovat ainoa viitekohta
- ei enää oppijärjestelmiä tai rituaaleja tai henkisiä rutiineja
- jatkuva kulkeminen virran mukana

Mentaalisesti
- sydän johtaa
- mieli asettaa aikomukset, ei enää menneisyys- tai tulevaisuusviittausta
- rinnakkaisajattelu/havainto, aina nyt-hetkessä, eläen hetkestä toiseen
- kaikki on nyt, monia eri todellisuuksia ulottuvilla ja olemassa
- kaikki on hyvää, kaiken olevaisen hyväksyminen
- ei samaistumista nimilappuihin ja tarinoihin

Tunteellisesti
- rakkaus, yltäkylläisyys, luottamus
- kaikilla tunteilla on tarkoitus, haavoittuvuus on vahvuus
- tunteet koetaan ilman tuskaa tai tulkintaa
- sisäinen rauha ja tasapaino joita ulkoiset tapahtumat eivät voi häiritä

Fyysisesti
- kaikki on tasapainossa
- ei ole sairauksia, on pysyvä terveys
- vain fyysisiä päivitysoireita (DNA-muutokset, uuden informaation integrointi, solurakenteen muutokset), kuten väsymys, päänsärky, nivelsärky, epäselvät silmät

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >