HomeViestejäVera Ingeborg10.7.2017 - Erityyppiset kaksoisliekkiyhteydet

10.7.2017 - Erityyppiset kaksoisliekkiyhteydet

ERITYYPPISET KAKSOISLIEKKIYHTEYDET

Kirjoittanut Vera Ingeborg (thewakeupexperience.eu)
10.7.2017
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Olen hyvin kiitollinen, että löydätte audioversion suurimmasta osasta blogejani Youtube-kanavasta Higher Self.

Huom. En kirjoita enää paljon kaksoisliekeistä, koska en halua ihmisten takertuvan tiettyyn nimikkeeseen ja jumittavan romanttisessa haaveessa tai ajatuksessa, että jälleenyhdistyminen on yhtä kun suhde. Se on paljon muutakin. Minulle koko prosessissa on kyse ykseydestä ja löytämisestä takaisin sisäiseen totuuteen ja vapauteen. Vasta sitten kun kaikki pelko, joka perustuu kaavoihin, kaikki läheisriippuvuus, kaikki tarvitsevuus ja kaikki odotukset on energeettisesti puhdistettu kaikista kehoistamme ja on saavutettu maskuliinisuuden ja feminiinisyyden täydellinen tasapaino, kosmiset kumppanit voivat tulla yhteen kanssaluomaan ja palvelemaan suurempaa hyvää ja osallistumaan uuden Maan rakentamiseen. Lyhyesti sanottuna: ego on poissa. Tämä artikkeli ei tuomitse tai vertaa tai syytä millään tavalla – kaikki ovat tärkeitä ja palvelevat erityistarkoitusta. Se on kirjoitettu tarkoituksena auttaa saamaan laajempaa ymmärrystä siitä, miksi näiden yhteyksien fyysinen ilmentyminen voi erota siitä huolimatta, että sama energetiikka on pelissä.

Ihmiset jotka käyvät läpi kaksoisliekkikokemusta, ovat usein hämmentyneitä, koska on erittäin paljon erilaista infoa ja hyvin monet kaksosparit jakavat eri opetuksia ja totuuksia. Informaatioviidakon läpikäyminen voi olla hyvin haastavaa. Lisäksi monet vertaavat omaa matkaansa niiden eri kaksoisliekkiparien tarinoihin, jotka ovat näyttäneet selviytyvän "alokasleiristä". Silti kaikkien niiden täytyy vielä käsitellä ylösnousemushaasteet riippumatta siitä, onko jälleenyhdistyminen fyysistä vai ei. Tämän ymmärtämiseksi paremmin, tässä on yleiskatsaus erityyppisistä yhteyksistä. Tässä artikkelissa keskitymme niihin, joiden kumpikin "puolikas" on inkarnoituneena samaan aikaan.

Ennen kuin katsotaan lähemmin noita eroavuuksia, on myös tärkeää korostaa, että eri parit ovat ennen inkarnoitumistaan ilmoittautuneet erilaisiin tehtäviin. Kaikki ovat juuri siinä, missä heidän pitäisi olla omassa prosessissaan, joten vertailu on melko haitallista. Meitä kaikkia pyydetään kehittämään luottamusta ja sisäistä tietämistä siinä, että kaikki tapahtuu täsmälleen jumalaisen tahdon mukaisesti ja kaikkien osallisten parhaaksi lopputulokseksi. Parit voivat olla fyysisessä jälleenyhdistymisessä ilman, että ovat saavuttaneet täyden tasapainon energeettisesti. Tämän tyyppiset yhteydet ovat tavallisesti hyvin haastavia ja kuluttavia pareille ja vaativat jatkuvaa keskittymistä yhteyden tasapainottamiseen niiden kahden olennon välillä, jotka eivät ole vielä tasapainossa yksilöinä.

Tässä ovat erilaiset pääyhteystyypit.

Ei lainkaan erovaihetta

Tämä on kaikkein harvinaisin yhteys, kun se on erittäin uuvuttava ja haastava kummallekin kumppanille. Siitä voimakkaasta energeettisestä vetovoimasta huolimatta jota aiheuttaa feminiini- ja maskuliinienergian epätasapaino ja 3D-ehdollistuminen ja -pelko, pari päättää pysyä yhdessä, useimmiten heillä on lapsia ja he käsittelevät prosessin yhdessä. Nämä parit eivät tiedä usein vuosiin tai jopa vuosikymmeniin, mitä he kokevat ja miksi heidän suhteensa on niin haastava ja uuvuttava siitä valtavasta rakkaudesta huolimatta, jota he tuntevat toisiaan kohtaan. Kaikki heidän energiansa kuluu tasapainon säilyttämiseen jotenkin, kun he eivät ymmärrä, että kyse on tasapainon löytämisestä itsessään ensin.

Heillä on niin kiire omien juttujensa kanssa, etteivät he osallistu paljon sosiaalisiin aktiviteetteihin. Heidän henkinen puolensa pysyy piilossa pitkään. Usein vuosien ja vuosien kamppailun jälkeen, runsaamman feminiinienergian kantaja (mikä ei perustu sukupuoleen) törmää informaatioon kaksoisliekeistä ja ymmärtää aivan yhtäkkiä. Monet näistä pareista eivät ole vielä saavuttaneet energeettistä jälleenyhdistymistilaa, vaikka ovat olleet pitkään fyysisesti yhdessä. He ovat yrittäneet saada tämän yhteyden toimimaan vanhojen suhdemallien perusteella, jotka eivät sovi siihen hyvin korkeaan taajuuteen, jonka kaksoset jakavat.

Nämä parit ovat inkarnoituneet ja valinneet tämän polun näyttääkseen monille muille, jotka käyvät läpi tätä prosessia, että fyysinen eroaminen on siunaus ja se pitäisi toivottaa tervetulleeksi. He auttavat ihmisiä ymmärtämään, että hiljaisuus auttaa kumpaakin kumppania keskittymään itseensä ja rakentamaan omaa vahvuuttaan ja sisäistä tasapainoaan.

Sitten kun he ovat löytäneet oman tasapainonsa, he voivat työstää tätä yhteyttä täysin eri tavalla ja lopulta saavuttaa energeettisen ja sitten fyysisen jälleenyhdistymisen, joka perustuu vapauteen, aitouteen ja luottamukseen. Heidän uusi yhteytensä on täysin erilainen kuin heidän aiemmat kokemuksensa. Tuolloin he alkavat todella kehittää lahjojaan ja taitojaan täysin uudella tavalla ja koskettaa energiallaan ihmisten ydintä.

Varhainen jälleenyhdistyminen lyhyen erillisyyden jälkeen

On melko paljon kaksospareja, jotka jakavat myös julkisesti oman kokemuksensa eroprosessin läpikäynnistä ja yhdistymisen saavuttamisesta. Useimmat näistä pareista elävät yhdessä, mutta eivät täysin energeettisessä jälleenyhdistymisessä (joka on yhtä kuin täysi energeettinen tasapaino kaiken olevaisen kanssa, mikä on yhtä kuin ykseys). Heillä on edelleen paljon soutamista ja huopaamista ja päivittäisiä kamppailuja, kun energia ei ole tasapainossa niin, kuin pitäisi. Monet ovat puhdistaneet suurimman osan suhteeseen liittyvistä uskomukistaan ja kaavoistaan ja kuitenkin yltäkylläisyys- tai terveysaiheet esittävät edelleen merkittävää roolia.

Heillä on useimmiten vaikeuksia olla fyysisesti erossa toisistaan ja heillä on suuria läheisriippuvuustunteita, erityisesti toisen ollessa poissa. Tästä syystä heistä usein tuntuu, että heidän tehtävänsä voidaan toteuttaa vain yhdessä. Usein on edelleen paljon henkisiä egojuttuja selvitettävänä. Näitä pareja täytyy arvostaa kovasti, kun he pystyvät tässä tilassa tavallisesti monta vuotta auttaakseen monia menemään tästä prosessista läpi, kun nämä kulkevat tietystä energiaportista. Kun ihmiset siirtyvät eteenpäin heidän luotaan opittuaan, että tulee lisää, nämä parit pystyvät tärkeänä tiennäyttäjänä tuolla taajuustasolla. He uhraavat oman ylösnousemuksensa palvellakseen monia muita tiellään.

Ollaan yhdessä ja erotaan, ollaan yhdessä ja erotaan

On myös hyvin paljon pareja, jotka tulevat yhteen ja eroavat taas käydessään läpi draama- ja pelkojaksoja. He eivät voi olla toistensa kanssa eivätkä ilman toisiaan. Tuloksena on intensiivistä yhteenkuuluvuudentunnetta jonkin aikaa ja siihen sisältyy usein myös fyysisiä kokemuksia, ja sitten suhde taas katkeaa ja käydään läpi pidempiä tai lyhyempiä erojaksoja. He oppivat kulkiessaan, että tasapainottuminen on välttämätöntä.

Aiempien yhteystyyppien lailla heidänkin energiastaan menee pääosa yhteyden säilyttämiseen ja yritykseen löytää ulkoinen tasapaino ennen sisäistä, mikä voi pitkittää tuota prosessia ja kaavaa. Silti nämä parit käyttävät erovaiheet itsensä ja oman aitoutensa löytämiseen. He kehittävät tuolloin omaa elämäänsä ja tehtäväänsä enemmän ja enemmän, saavuttaakseen vapautensa ja löytääkseen tarkoituksensa. Niinpä joka kerta palatessaan taas yhteen, he käyttävät tätä yhdistymistä niiden toistensa seuraavien nappuloiden painelemiseen, jotka täytyy selvittää, kunnes kaikki tiellä oleva on poissa ja aito fyysinen jälleenyhdistyminen tulee mahdolliseksi.

Erillisyys ja vain ystävyys, kunnes kaikki on selvitetty

Tämän tyyppinen yhteys tuntuu vaikeimmalta alkuun, mutta osoittautuu lopulta tasaisimmaksi. Nämä parit ovat päättäneet olla tulematta yhteen fyysisesti, ennen kuin täysi energeettinen jälleenyhdistyminen (eli ensin sisäisen energiatasapaino ja sitten energiatasapaino tässä yhteydessä) saavutetaan. Tästä syystä näillä pareilla on pitkiä erojaksoja, jolloin heillä on tuskin mitään kontaktia, ja he tulevat takaisin yhteen vain silloin, kun täytyy työntyä seuraavalle irtipäästämis- ja puhdistumistasolle.

Vaikka feminiiniosa usein näkee jo hyvin selvästi, mikä tämä yhteys todella on, maskuliiniosa pysyy "unessa" pidempään. Sitten kun he ovat taas kosketuksessa, maskuliiniosa määrittelee usein tämän yhteyden vain ystävyydeksi, koska hän ei tunne yhteyttä samalla tavalla niin pitkään, kun hänen sydänkeskuksensa on kiinni suurimman osan ajasta. Näissä yhteyksissä bipolaarisuus on suurta, ja feminiiniosalla on usein tunne, että hän on tekemisissä kahden persoonan kanssa (kumppanin 3D- ja 5D-osa, jotka eivät tunne tai muista toisiaan). Tämä saa varsinkin aiemmissa vaiheissa hänet hämmentymään täysin, kun sanat ja teot eroavat usein kovasti. Vaikka ihmisperspektiivistä näyttää hyvin loukkaavalta olla erossa ja kuulla ystävyyspuhetta, energiaperspektiivistä nämä parit käyvät hyvin jäsentyneesti ja keskittyneesti läpi omia juttujaan, tietäen alitajuisesti, että tämä on nopein tapa löytää tie takaisin tasapainoon, onnellisuuteen ja iloon. He löytävät sisäisen tasapainon ennen keskinäisen energian tasapainottamista. He löytävät vapautensa, aitoutensa ja yksilölliset taitonsa ja lahjansa ja rakentavat elämää ensin omillaan, mikä tekee loppujen lopuksi energeettisestä ja fyysisestä jälleenyhdistymisestä helpompaa, kun energia ohjataan itseen ensin.

Henkinen yhteys ensin

On myös kaksosia, jotka kokevat intensiivisen yhteyden ainoastaan eetterissä, ilman fyysistä kohtaamista. Energeettiset kokemukset ovat paljon intensiivisempiä kuin niillä, jotka ovat tavanneet fyysisesti. Näin tilanne on usein julkkiskaksosilla, joissa ei-julkkis tunnistaa ensin kumppanin. Hän tekee kaiken puhdistamisen ja selvittämisen energiatasolla, kunnes on valmis ensimmäiseen fyysiseen tapaamiseen aktivoidakseen kumppanin menemään omaan tasapainottumis- ja puhdistumisprosessiinsa. Nämä yhteydet ovat haastavimpia omaan intuitioon luottamisen kannalta, koska ei-julkkiskaksonen julistetaan usein täysin hulluksi ja toivottomaksi ollessaan rakastunut kuuluisaan ihmiseen.

Erillisyys eikä jälleenyhdistymistä

On myös pareja, jotka eivät onnistu jälleenyhdistymään, koska he ovat liian jumissa 3D-uskomusmalleissa ja -peloissa. Pitämällä kiinni niistä he jatkavat samojen spiraalien kulkemista, kokien kiintymisestä ja tarvitsevuudesta aiheutuvaa tuskaa. Nämä matalat pelkotaajuudet pitävät nämä kaksi erillään energeettisesti. Näitä pareja on kuitenkin vähemmän ja vähemmän, kun planeetan taajuudet nousevat ja tukevat parien heräämistä ja transformoitumista.

Siis katsottaessa kaikkia näitä yhteystyyppejä, voidaan nähdä, että energiadynamiikka on aina sama. Yhteydet ovat uuvuttavia ja voimat vieviä silloin, kun yksilöissä itsessään ja kumppanien välillä ei ole tasapainoa. Todellinen energeettinen ja fyysinen jälleenyhdistyminen ilman sydänsuruja sekä soutamista ja huopaamista, on mahdollinen vasta sitten, kun yksilöt ovat tasapainottaneet itsensä täysin, vapautuneet kaikesta ehdollistumisesta ja löytäneet todellisen ydinolemuksensa ja itserakkautensa, ja kun ego on transformoitunut täysin vapaaksi hengeksi. Planeetan energiat sallivat nyt enemmän ja enemmän tämän tapahtua. Silti jokaisen yksilön täytyy käydä läpi tämä yksin ja puhdistaa tietoisesti kaikki matalat pelkotaajuudet mentaali-, tunne- ja fyysisestä kehosta – riippumatta siitä, onko hän kosketuksessa kumppaniinsa ja elää tämän kanssa vai ei.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >