HomeViestejäVera Ingeborg20.6.2017 - Yksi ylösnousemustaso ylöspäin! - mitä eri aallot kokevat

20.6.2017 - Yksi ylösnousemustaso ylöspäin! - mitä eri aallot kokevat

YKSI YLÖSNOUSEMUSTASO YLÖSPÄIN! – MITÄ ERI AALLOT KOKEVAT

Kirjoittanut Vera Ingeborg (thewakeupexperience.eu)
20.6.2017
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Huom. Tämän blogin tarkoitus ei ole millään muotoa laittaa leimoja tai nimilappuja ihmisiin ja joitain ihmisiä toisten yläpuolelle. Kukaan ei ole parempi tai huonompi, kun olemme kaikki osa kokonaisuutta. Tässä käytetty luokittelu on vain auttamassa ymmärtämään paremmin oireita sekä heräämis- ja ylösnousemusprosessia. Siirtyminen aaltojen välillä on sujuvaa.

Kun olimme juuri kokeneet vähän kestävältä vaikuttavaa rauhaa ja tasapainoa, meidät työnnetään nyt seuraavaan heräämis- ja ylösnousemusvaiheeseen matkalla päivänseisausporttiin, joka on jo avautunut. Voi tuntua siltä, että on taas takaisin lähtöruudussa. Syvää surua laukaistaan pintaan, ja se liittyy erityisesti ihmisiin, jotka ovat rakkaita meille ja joista meidän täytyy päästää irti nyt, kun he eivät pysty vielä ylläpitämään meidän taajuuttamme. Ja tämä aiheuttaa tunteen, ettei millään tehdyllä työllä ole ollut kestävää vaikutusta. Näin ei tietysti ole. Siirrymme pelkästään seuraavan tason läpi seuraaviin kerroksiin. Sitä voi verrata tietokonepeliin. Kun olet päässyt läpi yhdestä tasosta, pelaat sen uudestaan ylemmän tason haasteiden kera. Sinun täytyi harjoitella ja valmistautua mentaalisesti, tunteellisesti ja fyysisesti kyetäksesi saavuttamaan tuon seuraavan tason. Taas kerran, se on siunaus valepuvussa – vaikka monet ovat kyllästyneet koko sanontaan. Enemmän kuin koskaan on tärkeää luottaa energioihin ja universaaliin virtaan tietäen, ettei mikään ole sitä, miltä se näyttää pinnalta.

Olemme astuneet uudesta intensiivisestä energiaportista, emme ainoastaan saadaksemme paljon uutta informaatiota ja uusia päivityksiä, vaan siirtyäksemme myös irrallisuuden ja irtipäästämisen seuraavalle tasolle. Yksilöprosessit eroavat riippuen siitä, missä ylösnousemusaallossa ihmiset ovat (katso lisäinfoa ylösnousemusaalloista artikkelista "Eri ylösnousemusaaltojen ajankohtaisia energioita ja oireita" 12.1.2017). Ensiliikkujat ovat nyt astuneet ruumiillistumisvaiheeseen, ja he käsittelevät pääasiassa fyysistä kehoa. Varhaisomaksujat pääsevät nyt käsiksi ydinpelkoihinsa ja saattavat loppuun tunnekehonsa puhdistamisen. Varhaisenemmistö pyörii vielä ajatusspiraalien ja tunnepurkaustensa välillä oikein ymmärtämättä, mitä tapahtuu ja miksi he ovat aivan yhtäkkiä niin herkkiä kaikille näille energioille ympärillään. Kysymykset "kuka minä olen?" ja "miksi olen täällä?" pitävät heidät kiireisenä, yhdessä "jokin on vialla tässä" -tunteen kanssa. Myöhäisenemmistö ja sopeutumattomat ovat edelleen unessa eivätkä edes käsitä, että planeetalla tapahtuu tämä energiamuutos.

Jaan ajankohtaiset oireet ja kokemukset eri aaltoihin paremman ymmärryksen saamiseksi siitä, miksi kaikki eivät koe samoja asioita samaan aikaan.

Ensiliikkujat/innovaattorit

Vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana ensiliikkujat onnistuivat purkamaan viimeiset ydinpelkonsa, jotka olivat vielä tallennettuna heidän tunnekehoonsa. Tämän aallon tunne- ja mentaalikeho on nyt puhdas ja säteilevä. Mikään ja kukaan ei voi enää laukaista heitä, koska heissä ei ole enää jäljellä pelkotaajuuksia, joihin ihmiset voisivat resonoida. Ensiliikkujat ovat nyt täysin valmiita auttamaan ihmisiä, joilla on suurinta traumaa ja tuskaa, koska se ei enää valuta heitä kuiviin.

He voivat tuntea vain myötätuntoa, kun he muistavat passiivisesti, miltä tuska ennen tuntui, mutta eivät pysty aktiivisesti muistamaan sitä. He eivät pysty kärsimään ihmisten kanssa. Ankkuroitumisella tähän neutraaliin alueeseen on automaattisesti sama vaikutus kaikessa, mitä tapahtuu 3D:ssä. Ensiliikkujat ovat jättäneet vanhan 3D-aikajanan täysin eivätkä he enää samaistu mihinkään draamaan ja kaaokseen, jota on 3D-todellisuudessa. He eivät enää pysty edes vastaanottamaan ja sisäistämään tätä informaatiota. Sanomalehtiartikkelin lukeminen Brexitistä tai USA:n tilanteesta tuntuu kuin swahilinkielisen tekstin lukemiselta – kuin radioasemalta josta on liian kaukana eikä pysty enää virittymään siihen. Kaikki tämä hahmotetaan epätodelliseksi tekohologrammiksi – järjestelmäksi joka pitää itsensä kiireisenä ja hämmentyneenä, eikä siinä ole mitään tolkkua korkeammasta perspektiivistä. Ensiliikkujat elävät täysin nyt-hetkessä ja sydänkeskeistä ja sydänjohtoista elämää. He ovat astuneet järjestelmästä mahdollisimman kauas, eikä heillä ole enää velvollisuuksia tai riippuvuuksia. Mielen ainoa funktio on nyt ilmaista aikomuksia.

Vaikka tämän ylösnousemusaallon yksilöissä feminiini- ja maskuliinienergiat ovat nyt hyvin tasapainossa, on äärimmäisen suuri osa niitä, joissa on ollut enemmän feminiinienergiaa (ei liity sukupuoleen). Niinpä myös tämän aallon joka on hyvin tasapainossa energiatasolla, täytyy edelleen tasapainottua fyysisesti – useimmiten ilman jumalaista kumppania. Fyysisellä tasolla tämä voi edelleen aiheuttaa yksinäisyydentunnetta, kun suurin osa vastineista on edelleen varhais- ja joskus myöhäisenemmistöaaltoa (katso lisäinfoa energianäkökulmasta artikkelista "Ylösalaisin! Miten aidosta kaksosesta tulee väärä ja miksei sitä oikeaa ole enää" 3.12.2016).

Tunnettuaan pari viikkoa helpotusta ja olonsa melko tasapainoiseksi ja keskittyneeksi, tämä aalto on astunut nyt ruumiillistumisen ja fyysisen irtipäästämisen jaksoon. Ja tämä on hyvin loogista, koska fyysinen energiakeho on kaikkein tihein. Nyt kun muut energiakehot sen ympärillä ovat puhtaita, tie on selvä sen syvän trauman vapauttamiseen solutasolta, joka tallennettiin fyysiseen kehoon, kun tunnekeho oli ylikuormittunut.

Ja tämä on johtanut yllätyksiin kuluneilla viikoilla. Nopeutuneen ajan jälkeen kaikki näyttää nyt liikkuvan hyvin hitaasti. Aivan yhtäkkiä ajatusspiraalit ja tunnepurkaukset olivat taas takaisin, ja kuitenkin se tuntui erilaiselta. Syvemmältä. Vanhemmalta. Menneisyyden toistumiselta jollain tavalla, muta myös jotenkin epätodelliselta. Tältä solumuistivapautukset tuntuvat. Kun keho työntää ne ulos, ne ottavat muodokseen huolen ja epäilyn, eikä mikään tunnu toimivan mielen pysäyttämiseksi. Eikä sitä voi pysäyttää. Kyse on pelkästään energian ilmaisemisesta mentaalikehossa – kuin projektori elokuvateatterissa esittämässä tuota elokuvaa viimeistä kertaa.

Vapautuksen toisessa vaiheessa tunnekeho tekee saman ja ilmaisee tämä muistot tunteina. Syvää surua, vihaa ja pettymystä ilmaistaan viimeistä kertaa. Vapautuksen viimeinen aalto on fyysinen keho, joka ravistaa sen ulos lihasnykimisellä, tai syvien kudosten hieronta tai vastaava auttaa fyysistä kehoa päästämään irti siitä. Tämä voi vaatia useita kierroksia ja johtaa ehdottomasti terveeseen, omavaraiseen ja hyvin tasapainoiseen fyysiseen kehoon, joka on täysin harmoniassa kaikkien muiden energiakehojen kanssa. On siis hyvin tärkeää kuunnella tarkkaan fyysisen kehon tarpeita.

On syvän lepäämisen ja integroinnin aika, voimakkaan unentarpeen kera (vaikka uni ei usein tunnu enää unelta, vaan enemmänkin lepäämiseltä ollen hereillä). Nämä soluvapautukset tapahtuvat rinnakkain merkittävien DNA-päivitysten kanssa, mikä lisää fyysistä stressiä.

Kaikesta tästä huolimatta ensiliikkujat onnistuvat pysymään melko tyynenä ja hyväksymään sen, mitä on, tietäen syvästi, että tämä on seuraava taso. Fyysisten vapautusten välillä he ovat hyvin tasapainossa, eikä epäterveitä äärimmäisiä autuus- ja epätoivoaaltoja koeta enää. He ovat päästäneet irti kaikesta tarpeesta kontrolloida, he luottavat täysin virtaan ja elävät universaalien energialakien mukaisesti.

Varhaisomaksujat

Tämä ylösnousemusaalto pääsee nyt todella pelkonsa ytimeen. Heidät laukaistaan ja ihmiset painelevat heidän nappejaan, kunnes he antautuvat oikeasti ja antavat mennä. Ydinhaavan käsitteleminen on syvin kuviteltavissa oleva tunnetuska. Irtipäästäminen ei ole hauskaa ja se on tehtävä aaltoina, koska kerralla irtipäästäminen olisi liikaa oman järjestelmän käsiteltäväksi. Vaikka se siis tuntuu jatkuvalta, tämä on merkki, että saavutat todella ytimen ja olet melkein valmis tunnekehosi puhdistamisessa. Kuolemanvietti on hyvin tavallinen tässä aallossa tällä hetkellä.

Varhaisomaksuja-aallon ihmisillä on vielä taipumusta pudota takaisin ihmisperspektiiviin ja uhritietoisuuteen, ja he yrittävät selvittää mielellään, mitä tapahtuu. Nämä ovat egon viime yrityksiä päästä takaisin johtoon ja estää sinua pysymästä aitoudessasi ja sydänkeskuksessasi, jossa olet yhdistynyt Lähteeseen ja kaikkeen olevaiseen. On vielä jäljellä epäluottamusta prosessiin ja tarve kontrolloida asioita tietyn lopputuloksen saavuttamiseksi.

Tämän aallon edustajat voivat vielä tuntea toisten ihmisten valuttavan heidät tyhjiin, erityisesti jos he toimivat valmentajina ja/tai terapeutteina, koska he resonoivat edelleen "asiakkaidensa" osiin, jotka liittyvät ydinpelkoon. Tämä loppuu välittömästi, kun ydinpelko on täysin transformoitu. Sisäinen lapsi esittää avainroolia tässä parantumisessa ja se tarvitsee täyden huomion ja myötätuntoa sen ymmärtämiseksi, mitä nyt todella tarvitaan.

Varhaisomaksujilla on edelleen taipumusta jäädä kiinni draamaan, joka jatkuu tällä planeetalla. Terroristihyökkäykset, sodat, poliittiset tapahtumat, osakemarkkinakehitys jne. aiheuttavat edelleen huolta, ahdistusta ja pelkoa. He lankeavat usein takaisin yritykseen ratkaista asiat ulkopuolella, unohtaen noina hetkinä, että ainoa tapa muuttaa asioita on kääntyä sisäänpäin ja muuttaa itseään. Tämä on ainoa tapa vaihtaa eri todellisuuteen eri taajuudessa. Varhaisomaksujat vaihtavat jatkuvasti 3D-, 4D- ja 5D-taajuuksien välillä, koska he eivät pysty mentaalisesti ja tunteellisesti ankkuroitumaan vielä täysin 5D:hen. He vaihtavat sydämen ja mielen välillä. Tuloksena ovat voimakkaat autuusaallot, joita seuraa taas syvä tuska. Kaikki tämä on osa maskuliini- ja feminiinienergioiden lopullista tasapainottamista sisällä. Lisäksi tässä aallossa on suurempi osuus niitä, joilla on enemmän feminiinienergiaa (ei liity sukupuoleen), mutta jumalainen vastine on usein (energeettisesti, ei fyysisesti) osa samaa aaltoa.

Tämäkin aalto vastaanottaa fyysisiä/DNA-päivityksiä ja sen on käsiteltävä fyysisiä vaivoja. Nämä eivät kuitenkaan liity soluvapautuksiin. Osittain nämä ovat ylösnousemusoireita, osittain kyse on siitä, että fyysinen keho tukee ja työntää lopun ydinpelon ulos tunnekehosta ja valmistautuu soluvapautuksiin, kun se on tehty.

Varhaisenemmistö

Kaikki planeetalla tällä hetkellä tapahtuva kaaos on laukaissut varhaisenemmistön heräämisprosessiin. Tämä tunne, että jokin on hyvin pielessä ja täytyy olla erilainen tapa elää, on ollut enemmän ja enemmän läsnä heillä viime kuukausina. Kaipaus erilaiseen elämään ja todelliseen vapauteen on herätetty, ja kuitenkin tämän aallon edustajille on edelleen vaikeaa hyväksyä tämä sisäisen sielun kutsu. He yrittävät vielä puhua itsensä ajatukseen "ei, kaikki on mahtavasti, ja minun pitäisi olla tyytyväinen siihen, mitä minulla on". Silti heidät laukaistaan joka kerta, kun he ovat vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, jotka ovat ensiliikkuja- ja varhaisomaksuja-aallosta, koska nämä peilaavat heille takaisin heidän aitoja toiveitaan ja halujaan: aitous ja vapaus, tarvitsematta elää enää toisten odotusten mukaan.

Heistä tuntuu inspiroituneelta ja ärsyyntyneeltä samanaikaisesti, koska mukavuusalueesta oli tullut hyvin rakas heille. Ja kuitenkin he tietävät jotenkin syvällä sisällään, että he valehtelevat itselleen eikä tämä ole sitä elämää, jonka he haluavat. Jokaisen laukaisun myötä heistä tuntuu epämukavammalta. Tämä voi johtaa vihaan, turhautumiseen ja itseen ja toisiin pettymiseen. Kaikki nämä ovat merkkejä, että perimmäinen suru siitä, ettei pysty olemaan todellinen itsensä ohimenevässä maailmassaan ja todellisuudessaan, tulee pintaan. Tällä hetkellä he tukahduttavat edelleen suurimman osan siitä. Muutos on aina hyvin pelottava, kun on vielä odotuksia tietyn lopputuloksen suhteen ja tarve kontrolloida asioita.

Silti heidän sielunsa jatkaa nyt puskemista, ja heillä on hetkiä, jolloin he ovat sydämessä ja saavat ensimmäisiä vilauksia siitä, mitä sydänkeskeinen eläminen todella merkitsee ja miten kauniilta tuntuu olla täysin hetkessä ja virrassa. Kysymykset "kuka minä olen" ja "mikä on tarkoitukseni" pitävät heidät kiireisenä. Heistä tulee herkempiä ympäröiville energioille, heillä on joitain ylösnousemusoireita ensimmäistä kertaa ja "paranormaalit" kokemukset, kuten astraalimatkustus, kehosta poistumiskokemus, voimakkaat deja vut jne. ovat tavallisia. He tarvitsevat enemmän aikaa yksin, ja monet astuvat sielunsa pimeään yöhön, näkemättä elämisessä enää mitään järkeä.

Maskuliini- ja feminiinienergioiden tasapainotus vasta alkaa tässä aallossa. Prosessi eroaa riippuen siitä, onko enemmän feminiini- vai maskuliinienergiaa. Sellaisella jolla on enemmän feminiinienergiaa, on ollut ensin enemmän tunnepuhdistusta, kun taas "maskuliinipitoisempi" on kokenut enemmän ajatusspiraaleja. Tämä alkaa kääntyä ympäri, mikä johtaa suureen epämukavuuteen ja pelon pelkoon.

Myöhäisenemmistö, vitkastelijat ja "sopeutumattomat"

Myöhäisenemmistöllä, vitkastelijoilla ja sopeutumattomilla mikään ei ole muuttunut viime artikkelin jälkeen. Niinpä kopioin heitä koskevan tekstin tähän.

Nämä ryhmät vain ihmettelevät kaikkea tätä kaaosta planeetalla ja yrittävät ratkaista sitä itse menemällä tavallisiin ja hyvin tunnettuihin pelkomalleihin ja luottamalla oppimiinsa uskomuksiin.

Nämä ryhmät ovat tällä hetkellä vielä täysin unessa ja kokevat todellisuutensa edelleen pelkopohjaisesta egoperspektiivistä. He ovat kilpailumoodissa ja uskovat teoriaan vahvimpien selviytymisestä. Henkisyys on heille täyttä paskaa ja heidän mielestään tätä kokevat ihmiset tarvitsevat hoitoa. He voivat nähdä ja tuntea vain ihmisdraaman ja he menevät joko uhri- tai pahantekijämoodiin. He tulkitsevat, tuomitsevat ja syyttävät. Heille maailma on synkkä paikka, jossa kaikki ovat oman onnensa nojassa ja kaikkien tarvitsee taistella kovasti olemassaolonsa puolesta. On vain pelko- ja puutetaajuuksia, harvinaisten ilohetkien kera.

Ego on johdossa ja pitää heidät menneisyydessä tai tulevaisuudessa, ja he projisoivat jatkuvasti asioita, jotka eivät ole totta. Heidän energiajärjestelmänsä on täysin suljettu, myös sydänkeskus, joten heillä ei ole mitään tapaa tuntea uusia energioita ja sitä ehdotonta rakkautta, jota niiden mukana tulee. He ovat ehdottoman vakuuttuneita, että se matriisi jossa he elävät, on ainoa todellisuus. Silti he kokevat energioiden lisääntymisen fyysisesti. Heidänkin täytyy käsitellä fyysisiä oireita ja päänsärkyä. Heidän fyysisen kehonsa kestävyydestä riippuen voi ilmestyä nopeasti ja odottamatta sydänkohtauksia, aivohalvauksia, syöpää jne., kun fyysinen keho ei kykene käsittelemään näitä taajuuksia kovin hyvin. Monet näistä sieluista ovat valinneet olla tekemättä siirtymää viidenteen ulottuvuuteen eläessään.

On hyvin tärkeää oivaltaa, ettei mikään ole parempi tai huonompi tai pidemmälle kehittynyt tai laahaa perässä. Olemme pelkästään eri vaiheissa energeettisesti, mutta olemme kaikki osa suurempaa organismia. Ja kaikki ovat tärkeitä ja jokaisella on henkilökohtainen tehtävä kokonaisjärjestelmässä. Sitten kun oivallamme, että lineaarinen aika on harhaa, millään näistä nimikkeistä tai kategorioista ei ole enää merkitystä. Olemme kaikki tehneet valintamme siitä, mitä haluamme kokea ja miten, ja olemme aina vastuussa omasta todellisuudestamme. Luomme oman todellisuutemme sillä energiataajuudella, jota lähetämme – tähän resonoimme siirtyessämme elämäksi kutsutun kokemuksemme läpi.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >