HomeViestejäKim Hutchinson22.4.2021 - Maailman kolme haaraa

22.4.2021 - Maailman kolme haaraa

MAAILMAN KOLME HAARAA

Kirjoittanut Kim Hutchinson (clayhuthealing.ca)
22.4.2021
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Kulunut vuosi oli intensiivisin vaihe ylösnousemusprosessissamme. Globaali pandemia kiihdytti ihmiskollektiivin heräämistä ja nopeutti maailmojen jakautumista tavalla, jonka harva ihminen olisi voinut nähdä ennalta. Virus auttoi todella selkiyttämään ulottuvuudet, eli kolme Maata, lisäämällä joskus-vihamielistä polarisoitumista ihmisten välillä, jotka ankkuroituvat tietoisuuden 3D-, 4D- ja 5D-tasoille. Alla on kuvaus kustakin. Mihin tietoisuustasolle sinä ankkuroidut?

3D-tietoisuus – "vanha" Maa

Maa. Kolmannessa ulottuvuudessa pandemia on todellinen uhka, maskit ja fyysinen etäisyys pelastavat henkiä ja rokotukset ovat oleellinen suoja haavoittuville. Maailman hallitukset tekevät kovasti työtä pitääkseen kansalaisensa turvassa, ja tähän sisältyvät sulkutilat tarvittaessa.

Ihmiset. Ne jotka ovat tätä värähtelyä, pelkäävät kuolemista ja rakkaiden ihmisten menettämistä. He eivät voi ymmärtää ihmisiä 4D:ssä, joihin he saattavat viitata "salaliittoteoreetikkoina". He näkevät maskista ja rokottamisesta kieltäytymisen äärimmäisenä itsekkyytenä, joka hipoo vihamielisyyttä yhteiskunnan haavoittuvia jäseniä kohtaan.

Kun ollaan tekemisissä 3D-ihmisten kanssa, on tärkeää tunnistaa heidän pelkonsa ja toimia sen mukaisesti. Älä väittele heidän kanssaan – et muuta heidän mieltään. Ole kunnioittava heidän haavoittuvuuttaan kohtaan ja tee, mitä voit, auttaaksesi heitä rentoutumaan (eli pidä turvaväli, käytä maskia). He eivät yritä viedä oikeuksiasi, he yrittävät vain selviytyä. Säästä protestisi sopivaan aikaan, paikkaan ja sopiville ihmisille. He uskovat virukseen, ja se tekee heistä haavoittuvan. Tee, mitä voit, suojellaksesi heitä.

Henkinen perspektiivi. Ne jotka ovat 3D:ssä, käyvät läpi nopeutunutta heräämistä. He kohtaavat suurimmat pelkonsa: kuolevaisuus, ero rakkaista ihmisistä, taloudelliset vaarat jne. Nämä järkyttävät häiriöt ravistelevat elämän joka osaa tällä planeetalla, mikä vuorostaan auttaa hajottamaan vanhoja järjestelmiä ja tekemään tietä uusille.

4D-tietoisuus – siirtymä-Maa

Maa. Uskomukset tällä tasolla ovat erilaisia ja dystooppisia. Useimmat näkevät virustaudin puhkeamisen "plandemiana" (suom. huom. sana on sekoitus "pandemiasta" ja "suunnitelmasta"). Virus on joko huijaus, joka on suunniteltu viemään vapautemme ja rahamme, tai se suunniteltiin ihmisten vähentämiseen planeetalla. Rokotuksia katsotaan hyvin epäluuloisena. Jotkut uskovat, että ne sisältävät nanobotteja, jotka kontrolloivat meitä, kun taas toiset uskovat, että ruiskeet muuttavat DNA:ta. Useimmat pelkäävät, että tämä johtaa dragoniaaniseen uuteen maailmanjärjestykseen, joka sisältää ylösnousemuksen estämisen ja transhumanismi-tekoälyagendan.

Ihmiset. Ne jotka ovat tätä värähtelyä, pelkäävät menettävänsä vapautensa ja mahdollisesti ihmisyytensä. He eivät voi ymmärtää ihmisiä 3D:ssä, joihin he saattavat viitata "lampaina". He näkevät mukautumisen hallituksen toimenpiteisiin (eli maskit, sulkutilat, rokotukset) vaarallisena ja liukkaana maaperänä. He näkevät itsensä totuuden kertojina ja vapaustaistelijoina, joiden täytyy vastustaa globaalia salaseuraa ja itseä palvelevia Maan ulkopuolisia olentoja, jotka uhkaavat ihmiskunnan olemassaoloa.

Kun ollaan tekemisissä 4D-ihmisten kanssa, on tärkeää tunnistaa heidän pelkonsa – kuten 3D-ihmisten osalta – ja olla väittelemättä heidän kanssaan. Kunnioita heidän totuuksiaan ja ymmärrä, että he tuntevat velvollisuudekseen taistella auktoriteettia vastaan. He eivät ole hulluja ihmisiä, eivätkä he yritä vahingoittaa sinua. Itse asiassa he uskovat puolustavansa sinua ja rakkaitasi.

Henkinen perspektiivi. Ne jotka ovat 4D:ssä, käyvät läpi kollektiivista sielun pimeää yötä. He käsittelevät syvimpiä pelkojaan ja parantavat varjojaan. He saavat myös vahvuutta vaatimalla takaisin voimansa ja täysivaltaisuutensa. Tämä ylösnousemusvaihe vastaa teini-ikää (eli erkaantuminen vanhemmista, suuremman itsenäisyyden toteuttaminen jne.).

5D-tietoisuus – uusi Maa

Maa. Ei virus eivätkä rokotteet ole uhka ihmisille, jotka ovat 5D-taajuutta. Heidän energiakenttänsä on tarpeeksi voimakas muuntaakseen kaiken, mikä on alempaa värähtelyä. Sulkutilat käytetään rentoutumiseen, itsetutkiskeluun ja laatuajan viettämiseen perhekunnan jäsenten kanssa.

Ihmiset. Ne jotka ovat tätä taajuutta, ovat myötätuntoisia toisten pelkoja kohtaan, mutta he eivät pelkää henkilökohtaisesti. He näkevät globaalit tapahtumat välttämättömänä ylösnousemuskatalyyttinä. Tämä ryhmä kulkee keskitietä ja pysyy mahdollisimman neutraalina, sillä tässä tilassa on rauha. He näkevät muiden totuudet ilman ennakkoasennetta ja voivat puntaroida erilaisia perspektiivejä, tuntematta tarvetta valita toista paremmaksi kuin toinen. Kääntöpuolena he saattavat vaihdella todellisuusversioiden välillä selvittäessään, mikä polku tuo heille suurinta rauhaa.

Kun ollaan tekemisissä 5D-ihmisten kanssa. Ihmiset tällä tasolla on myötätuntoisia ja empaattisia, joten kanssakäyminen heidän kanssaan on usein positiivista. Ainoa "huono puoli" saattaa olla heidän haluttomuutensa protestoida kanssasi tai jakaa pelkoasi, mutta siitä voit olla varma, että he ymmärtävät totuutesi.

Henkinen perspektiivi. Ne jotka ovat 5D:ssä, ovat käyneet monta vuotta, jopa vuosikymmentä, läpi heräämisiä, sielun pimeitä öitä ja muita ylösnousemusprosesseja. He ovat päästäneet tarpeeksi irti pelosta voidakseen pitää rauhan tilaa muille.

Yhteenveto

Riippumatta siitä, minkä Maan kanssa olet harmoniassa, tietoisuutesi on virtaava. Se voi vaihdella kaikkien kolmen ulottuvuuden välillä. On kuitenkin yksi ulottuvuus, jossa vietät valtaosan ajastasi. Sillä tavalla määrittelet, mihin tietoisuutesi on tällä hetkellä ankkuroituneena.

Jos olet 3D:ssä tai 4D:ssä etkä oli tyytyväinen siihen, luota, että olet siirtymässä ulottuvuuksien läpi, mutta teet sen omalla tahdillasi.

Siihen saakka kunnes olemme menneet tämän kolmeen maailmaan haarautumisen läpi, on tärkeää kunnioittaa toistemme matkoja. Taisteleminen pahentaa vain vastoinkäymisiämme. Yritä parhaasi mukaan olla ystävällinen ja myötätuntoinen muita kohtaan, vaikket jakaisi heidän näkemyksiään.

Olkaa turvassa, voikaa hyvin ja rakastakaa toisianne.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >