HomeViestejäMichelle Walling12.9.2015 - Tähtilasten 26 psyykkistä kykyä

12.9.2015 - Tähtilasten 26 psyykkistä kykyä

TÄHTILASTEN 26 PSYYKKISTÄ KYKYÄ
 
Kirjoittanut Michelle Walling (www.in5D.com)
12.9.2015
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Kun kosmiset energiat kylvettävät planeettaa jatkuvasti lisääntyvinä korkeamman tietoisuuden aaltoina, DNA:mme aktivoidaan tai palautetaan täydellisyyteensä. Psyykkisiä kykyjä jotka ovat olleet käyttämättä tuhansia vuosia, aktivoidaan parhaillaan. Joillain lapsilla jotka inkarnoituvat tänne, on jo enemmän säikeitä aktiivisena kuin useimmilla ihmisillä ja heillä on ollut psyykkisiä kykyä nuorella iällä.
 
Tähtilapsi on osittain maan ulkopuolinen ja osittain ihminen. Tähtilapsella on monta tapaa tulla maaplaneetalle. Esimerkiksi
 
* geneettinen yhdistyminen – tuloksena äidin tai isän vierailusta maanulkopuolisten aluksella
 
* lapsen käynti aluksella, jolloin kehittynyt teknologia muutti hänen DNA:taan
 
* "vaihdokas", jolloin alkuperäinen sielu suostuu tähtiolennon tulemiseen lapsen ollessa hyvin pieni
 
* luonnollinen inkarnoituminen ja huolellisesti suunnitellut geenit – suku, jossa on inkarnoituneita tähti-ihmisiä.
 
Ennen Atlantiksen romahtamista ihmisellä oli 12 aktiivista DNA:n pääsäiettä, vähintään 64 kodonia käytössä. Eteerisesti on enemmän säikeitä ja kodoneja, mutta käytämme tätä vertailua osoittamaan, että nykytilassamme – 2 säiettä ja noin 20 kodonia – meiltä puuttuu kovasti kykyjä ja tietoisuutta.
 
Kokemus "vammaisuudesta" fyysisen ihmisen tiheimmässä värähtelyssä on saanut suurimman osan ihmisistä kollektiivina unohtamaan, keitä he oikeasti ovat. Inkarnoituminen elämään ja sen unohtaminen, kuka olet tai että sinulla on yhteys Luojalähteeseen, tekee elämästä vähintäänkin mielenkiintoista ja haastavaa.
 
Olemme jännittävässä ajassa, kun energia-aallot ovat jatkuvasti kylvettäneet planeettaa noin viimeiset 40 vuotta, mikä alkoi herättää meitä voidaksemme aktivoida "roska-DNA:mme", jotta voimme nostaa värähtelymme korkeampaan tiheyteen ja aloittaa uuden olemassaolokierron uudentyyppisenä ihmisolentona.
 
Tähtilapset ovat merkittävä osa tätä ihmiskunnan suurta transformaatiota. Pelkästään olemalla täällä tänä aikana, heidän korkeampi värähtelynsä vaikuttaa kollektiiviseen ihmistietoisuuteen kokonaisuutena ja auttaa siirtämään ihmiskunnan ryhminä viidenteen ulottuvuuteen ollen samalla fyysisessä kehossa. Monet syntyvät jo kolme DNA-säiettä aktiivisena, mikä saa heidät värähtelemään nopeammin.
 
Jotkut tähtilapset ilmaisevat jo kykyjä, joita keskivertoihmisellä ei ole, mm. entisten elämien muistaminen, oman "vaihdokasajankohtansa" muistaminen tai yhteyden muistaminen maan ulkopuoliseen perheeseensä. Joillain näistä lapsista on täysi tieto siitä, miksi he ovat täällä, ja he ovat valmiina auttamaan ihmiskuntaa selviytymään tästä värähtelytaajuusmuutoksesta.
 
Tähtilasten 26 psyykkistä kykyä
 
Tohtori Richard Boylanin mukaan tähtilapsilla on usein joku näistä voimallisista psyykkisistä taidoista:
 
1. telepatia (mielen kommunikointi)
2. prekognitio (tulevaisuuden tietäminen)
3. telekinesia (esineiden siirtäminen keskittyneellä mielellä)
4. selvänäköisyys/kaukokatselu (näkee mielessä asioita kaukana ajassa tai paikassa)
5. informaation "lataaminen" (planeetan ulkopuolisesta tietoisuudesta)
6. lajien välinen kommunikointi
7. syvällinen intuitiivisuus (jonkin tietäminen kertomatta)
8. sähkölaitteisiin vaikuttaminen (eli laitteet käynnistyvät tai räjähtävät lasten ohittaessa)
9. kaukovaikuttaminen toisiin (telepaattisesti)
10. moniulotteinen näkeminen
11. auran tulkitseminen (tietää toisen terveydestä, aikomuksista jne. havainnoimalla hänen energiakenttäänsä)
12. psyykkinen diagnosointi (ihmisen energiakentän vaihtelujen "lukeminen")
13. psyykkinen tai bioenergeettinen parantaminen (hyödyllisen energian siirtäminen ihmiseen)
14. näkymättömyys (tekee itsensä näkymättömäksi mielellä)
15. teleportointi (itsensä tai esineen siirtäminen paikasta toiseen mielellä)
16. levitointi (nouseminen maanpinnan yläpuolelle mielen avulla)
17. mielellä vaikuttaminen (saa telepaattisesti toisen tuntemaan halua tehdä jotain, mitä tähtilapsi haluaa)
18. maaenergian muutostyö
19. ajan pidentäminen tai supistaminen (saa tapahtumat, matkat jne. kestämään pidempään tai vähemmän aikaa kuin tavallisesti)
20. maanjäristysten tai ihmisonnettomuuksien ennalta tunteminen
21. moniulotteinen tiedostaminen
22. astraalimatkustaminen (kehon ulkopuolella)
23. kanavointi (palvelee kanavana ihmiselle, joka ei ole paikalla)
24. yhteistietoisuus (tähtivierailijaoppaan kanssa)
25. toimiminen läheisessä yhteydessä tähtivierailijaoppaiden kanssa (mielessä)
26. fyysinen kokoontuminen ja yhdistyminen tähtivierailija- ja muiden oppaiden kanssa.
 
Kuvittele, miten maapallon elämä muuttuu näiden kykyjen myötä! Tähtilapset muistavat yhteytensä Lähteeseen ja ovat uuden Maan tulevaisuus. Kun me jotka olemme henkisellä polulla, aktivoimme DNA:mme, tähtilapset voivat auttaa meitä muistamaan, miten käytetään tiettyä kykyä.
 
Korkeamman tietoisuuden kosmiset aallot vaikuttavat jokaiseen elävään asiaan planeetalla. Tähtilapsista voi tulla oppaitamme maan päällä ja he auttavat meitä yhdistymään paremmin korkeamman taajuuden opastukseen, kun DNA:mme on aktivoitu. He auttavat meitä myös yhdistymään taas tähtiperheemme kanssa, jotta voimme ymmärtää täysin, miten alkaa elää uudella maapallolla uutena ihmisenä, joka ruumiillistaa Lähteen.
 
On todella jännittävää aikaa elää planeetalla. Jos sinulla on tähtilapsi, jolla on jo joku näistä kyvyistä tai monia niistä, on tärkeä noudattaa ehdotettua menettelytapa- ja tukijärjestelmää. Ota yhteyttä minuun tällä Facebook-sivulla saadaksesi lisäinformaatiota tästä menettelytavasta tai jakaaksesi tarinan tähtilapsestasi todisteena ihmiskunnalle, että transformoidumme todella.
 
Haastattelin Mary Rodwellia, joka on tutkinut tähtilapsia ja puhuu joistain tärkeistä asioista tähtilapsesi tukemiseksi: Cosmic Awakening Show - Mary Rodwell - The Star Children
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.  

< PrevNext >