HomeViestejäMichelle Walling2.6.2015 - Mitä oikeasti merkitsee ylösnouseminen viidenteen ulottuvuuteen?

2.6.2015 - Mitä oikeasti merkitsee ylösnouseminen viidenteen ulottuvuuteen?

MITÄ OIKEASTI MERKITSEE YLÖSNOUSEMINEN VIIDENTEEN ULOTTUVUUTEEN?
 
Kirjoittanut Michelle Walling (www.in5D.com)
2.6.2015
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
On monia valheellisia opetuksia, jotka vääristävät sitä, miten viides ulottuvuus on sidottu ylösnousemukseen. Nämä temput ja loitsut luotiin harhauttamaan meidät siitä todellisuudesta, että olemme moniulotteisia olentoja. Kun verhojen oheneminen jatkuu, oivallamme totuuden viidennestä ulottuvuudesta ja sen tarkoituksesta ylösnousemuksessamme.
 
Sanalle "ylösnousemus" on annettu monia merkityksiä henkisessä ja metafyysisessä yhteisössä. "Ylösnousemus" on tämän artikkelin tarkoitusta varten tietoisuuden nostamista täysin uuteen ymmärrykseen ja kykyyn olla todellisessa luonteessamme ja muodossamme, monissa eri ulottuvuuksissa tai paikoissa samanaikaisesti.
 
Kvanttifysiikka on todistanut, että ajatuksemme luovat todellisuuttamme ja kaikki on energiaa, mikä värähtelee tietyllä taajuudella. Johonkin ulottuvuuteen on kerätty tietty värähtely ja sen reunat limittyvät seuraavan ulottuvuuden kanssa.
 
Annunaki suunnitteli fyysisen kehomme saadakseen meidät kolmannen ja neljännen ulottuvuuden vangiksi. Kolmannen ulottuvuuden värähtely antaa meille fyysisyyden ja kokemuksen tiheästä kehosta. Tehtiin muutoksia onnistuneeksi ihmisprototyypiksi, mikä salli hengen asua kolmannen ulottuvuuden kehossa, ollen samalla tietoisesti yhteydessä moniin muihin kokemuksiin ja muistoihin. Nämä muutokset leikkaavat pois muistin siitä, kuka ja mitä henkilö on, ja esittelee sen harhakuvan, että olemme vain keho. Ohjelmointi alkaa erittäin varhain tässä todellisuudessa ja meitä muistutetaan fyysisyydestämme ja biologiastamme ja tiede tekee hyvää työtä kolmannen ulottuvuuden selittämisessä.
 
Neljäs ulottuvuus on läheisessä yhteydessä kolmanteen ja se sisältää ajan ja paikan. Siellä on matriisioperaation päämaja. Aika ja paikka luotiin fyysisen inkarnaatiokokemuksen luomiseksi ja yhteen aikaan monet ihmiset nauttivat tästä kokemuksesta maan päällä, kunnes se kaapattiin. Useimmat kaappaajien käskyläisistä ovat neljännen ulottuvuuden värähtelyssä ja ne haluavat joko tulla kolmannen ulottuvuuden kehoon tai varastaa energiaa kolmannen ulottuvuuden kehosta saadakseen Lähde-energiaa.
 
Viides ulottuvuus on ajan ja paikan ylä- ja ulkopuolella. Kehon olemassaoloon tässä ulottuvuudessa ei sisälly tiheää fyysistä todellisuutta. Kuitenkin on kyky muotoon, mikä on toisten havaittavissa viidennessä ulottuvuudessa. Tässä todellisuudessa ei pyyhitä muistia, koska ne jotka tekevät likaisia juttuja, ovat neljännen ulottuvuuden vankeja.
 
Tästä kolmannen, neljännen ja viidennen ulottuvuuden peruskuvauksesta voidaan päätellä, että parempi paikka oleskeluun maapallolla olisi viides ulottuvuus (tai korkeampi), kolmas ulottuvuus planeettakehossa, mikä on sidottu Lähteeseen, tai paluu ylisieluun (ja lopulta Lähteeseen). Silloin kun kolmannen ulottuvuuden kokemus on käytettävissä ilman neljännen ulottuvuuden alempien olentojen vaikutusta, henkilö voi valita kolmannen ulottuvuuden viidennen sijasta, kunnes sielu kutsuu henkeä siirtymään toiseen kokemukseen.
 
Henkemme on Lähteen ydinolemusta, mikä on inkarnoitunut fyysiseen kehoon. Henkemme on aina yhteydessä kaikkeen. Se on yhteydessä Lähteeseen, ylisieluumme, Äiti Maan tietoisuuteen, eläimiin, kristalleihin ja kaikkiin ihmisolentoihin planeetalla. Ylisielullamme on monia henkiaspekteja, joilla on kokemuksia kaikissa ulottuvuuksissa. Koska olemme yhteydessä ylisieluumme, olemme yhteydessä kaikkiin ulottuvuuksiin. Aspektit ensimmäisessä ja toisessa ulottuvuudessa ovat lähempänä alkuaine/elementtimaailmaa.
 
Ylösnousemukseen sisältyy se tietoisuus, että meillä on pääsy moniulotteiseen itseemme, sekä yhteyden laajentaminen noiden osiemme kanssa. Se on myös ymmärrys siitä, että meidät on huijattu hyväksymään kolmannen ulottuvuuden kehon ja muistin pyyhkimisen ansa. Sen unohtaminen, kuka olemme, sallii meidän sukeltaa syvälle kolmannen ulottuvuuden kokemukseen, mutta se tekee meistä myös haavoittuvan niille, joiden tarvitsee kerätä energiaa. Helpoin tapa tehdä meistä orjia energian keräämiseksi, on tehdä kaikki mahdollinen meidän vetämiseksi erilleen kapasiteetistamme moniulotteisena olentona. Ylösnousemus on ymmärrys siitä, miten jouduimme siihen, missä olemme, ja miten meillä on voima hajottaa se muuri, mikä pitää meitä vankina.
 
Jotkut ihmiset jotka ovat tehneet puhdistamistyönsä ja päättäneet, että he ovat valmiita fyysisen kehokokemuksen osalta, voivat tietysti siirtää tietoisuutensa johonkin viidennen ulottuvuuden paikkaan, jos heidän on tarkoitus kuolla (tai ylösnousta) pois fyysisestä kehostaan. He voivat myös siirtyä toisiin paikkoihin, riippuen värähtelysaavutuksestaan tässä elämässä. Siinä missä korkeammassa ulottuvuudessa oleva voi siirtää tietoisuutensa alempiin ulottuvuusiin, alemmissa ulottuvuuksissa olevien täytyy nostaa värähtelyään voidakseen saada yhteensopivuuden korkeamman värähtelyn kanssa. Tämä ei ole normaalisti haaste, kun on edellisten elämien tietoisuutta ja kokemusta suorittaa tehtäviä, jotka nostavat värähtelyä.
 
Aiemmissa elämissä, ennen kuin ihmiskeho ja neljännen ulottuvuuden matriisi otti tietoisuuden vangiksi kehoon, ihmisillä oli kyky matkustaa ajassa tietoisuudessaan ja viidennen ulottuvuuden kehossaan. Fyysinen keho voitiin "pysäyttää", jos haluttiin matkustaa ajassa. Jos haluttiin matkustaa ajan ulkopuolella, voitiin olla poissa esim. viikolta vaikuttavan kokemuksen ajan, mutta vain sekunti on saattanut kulua fyysisyydessä täällä maan päällä.
 
Joidenkin ihmisten tavoitteena tässä elämässä on palata kykyyn käyttää noita tiettyjä tekniikkoja, jotta voidaan päästä käsiksi ylisielun kaikkiin kokemuksiin ja kaikkeen viisauteen ja olla samalla kolmannen ulottuvuuden kokemuksessa. Kun värähtelyä nostetaan aikomuksella ja elämässä tehtävillä muutoksilla, viidennen ja korkeampien ulottuvuuksien osia tulee käyttöön. Tähän sisältyvät korostuneet aistit ja kyvyt, jotka voivat luoda ihmeiksi tai taiaksi kuvattuja asioita.
 
Toiset ihmiset yrittävät ilmentää "negatiivisesta positiiviseen" -ylösnousemuksen inkarnoitumalla fyysiseen kehoon, mikä on sidottu Lähteeseen, jotta he voivat pysyä planeetalla sen nostaessa värähtelyään. Nämä olennot eivät olisi pystyneet nostamaan värähtelyään olematta planeetan "reppuselässä" ja ne olivat onnekkaita inkarnoituessaan tai tullessaan "vaihdokkaana" kehoon. Nämä olennot valitsivat negatiivisen, polarisoituneen polun voidakseen palvella Lähdettä kokemuksilla tässä kaksinaisessa luomuksessa. Vaikka kaikki palaavat lopulta Lähteeseen, on joitain negatiivisia olentoja, jotka valitsivat reppuselän, ja toisia jotka menevät potkien ja huutaen Lähteeseen oikopolkuna toiseen energiamuotoon, koska he ovat katkaisseet energiasiteensä Lähteeseen täysin.
 
Planeetalla tapahtuvalla myrkyttämisellä sekä suunnitellulla tuhoamisella HAARP:n ja CERN:n kautta on ykköstavoitteena estää ihmisiä ylösnousemasta. Meille tuputettu vankilamatriisi oli nerokas suunnitelma sen energian varastamiseen, mitä se tarvitsi selviytyäkseen, ja sitä suunniteltiin pitkään. Koska petosta käytettiin kuitenkin ihmisiä vastaan, jotta heidät huijattiin antamaan vapaa tahtonsa suunnitelmalle, tehtiin monin tavoin interventioita niiden vapauttamisesi, jotka haluavat lähteä. Vankilan ovi on nyt auki ja kutsuhuuto on kaikunut niille, jotka haluavat kuulla sen.
 
Toistaiseksi jotkut ylösnousijat saattavat päättää jättää kehon ja siirtyä viidenteen ulottuvuuteen. Toiset ihmiset tulivat maapallolle poistaakseen sen ohjelmoinnin ja ne esteet, jotka ovat pitäneet ihmisiä kolmannen ulottuvuuden vankina, ilman muistikuvaa moniulotteisesta itsestään ja kyvyistään monien samanaikaisten kokemusten kanssaluojana. Nämä ihmiset palauttavat kolmannen ulottuvuuden inkarnaation Disneylandin maaplaneetalle. Heidän tehtävänsä ei ole helppo, mutta palkkiot laajentavat heidän sielunsa korkeimpaan kapasiteettiin.
 
Lopuksi, jos olemme kaikki yhteydessä Lähteeseen, miksi haluaisimme pysähtyä pelkkiin ylisielukokemuksiin? Lopulta Lähteeseen yhdistyminen, säilyttäen identiteettimme Lähteen osana, joka tutkii villiä länttä, on matka, mitä ilman ei halua jäädä!
  -----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.  

< PrevNext >