HomeViestejäMichelle Walling2.7.2014 - Mitä useimmat ihmiset eivät tiedä ilmentämisestä

2.7.2014 - Mitä useimmat ihmiset eivät tiedä ilmentämisestä

MITÄ USEIMMAT IHMISET EIVÄT TIEDÄ ILMENTÄMISESTÄ
 
Kirjoittanut Michelle Walling (www.in5D.com)
2.7.2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Kun planeetta jatkaa värähtelynsä nostamista viidennen ulottuvuuden taajuuteen, ilmentämiskyvystä tulee helpompi ja nopeampi. Perimmiltään ne jotka ovat heränneet uuden maan mahdollisuuteen, toimivat ilmentääkseen tämän todellisuudeksi ja heidän täytyy tietää ilmentämisen puuttuva pala voidakseen olla menestyksekäs kanssaluoja.
 
Ilmentämiskolminaisuus
 
Ilmentämiseen liittyy vilpitön aikomus, vetovoimanlaki ja universaali irrallisuudenlaki. Tämä kolminaisuus on luomisen ja ilmentämisen perusta. Universaali irrallisuudenlaki sallii luomisen olla vapaata ilmentymään universaalin mielen kautta, kun olet mieleltäsi ja tunteiltasi irti aikomuksesta. Tämän tekemällä ilmaiset todellista luonnettasi kanssaluovana vapaana henkenä.
 
Universaali irrallisuudenlaki on useimmille ihmisille kanssaluomisprosessin puuttuva pala, koska aivot on ohjelmoitu ajattelemaan vasemmalta tai analyyttiseltä puolelta. Liikaa energiaa annetaan sille, miten jonkin pitäisi kehittyä, tai lopputulokselle laitetaan ehtoja, ikään kuin kävisimme kauppaa itsemme kanssa.
 
Miten pääsemme käsiksi oikean aivopuoliskon luomisprosessiin?
 
Sallimisen voima mikä on oikean aivopuoliskon luovassa mielessä, on suljettu meiltä veden, ilman ja ruuan myrkkykemikaaleilla. Fluorin, kemikaalivanojen ja geenimanipuloinnin vaarojen tiedostaminen käynnistää muutokset, joita tarvitaan myrkkyjen poistamisessa käpylisäkkeestä, mikä käynnistää oikean aivopuoliskon toiminnan.
 
Sydämen yhdistäminen aivojen luomisvoimaan avaa oven korkeamman itsen liittymiseksi meihin tässä kehossa ja värähtelyn yhteensovittamiseksi sen kanssa, mitä kuvittelemme. Luominen on kaunis yhdistelmä geometrisia kuvioita, ääniä ja valoa. Tämä on salaisuus, mitä on pidetty meiltä tuhansia vuosia.
 
Universaali irrallisuudenlaki Deepak Chopran määrittelemänä
 
Tässä artikkelissa Deepak Chopra selittää universaalia irrallisuudenlakia yksityiskohtaisesti.
 
"Irrallisuudenlaki sanoo, että tapamme hankkia jotain universumissa on luopua kiinnittymistämme siihen. Tämä ei merkitse, että luovumme aikomuksesta luoda toiveemme – emme luovu aikomuksesta emmekä luovu toiveesta. Luovumme kiinnittymisestämme lopputulokseen. Sillä hetkellä kun yhdistämme "yksikärkisen" aikomuksen irrallisuuteen lopputuloksesta, saamme, mitä haluamme. Irrallisuus tulee siitä sisäisestä tiedosta, että olemme korkeamman älykkyyden käyttäytymismalli. Silloin kun asiat eivät näytä menevän meidän tavallamme, voimme päästää irti ajatuksestamme, miten asioiden pitäisi olla. Tiedämme, ettemme rajallisessa tajunnassamme voi nähdä niitä universumin synkronisia ja harmonisia kuvioita, joiden osa me ja aikomuksemme olemme.
 
Toisaalta kiinnittyminen vihjaa luonnon älykkyyden ja sen äärettömän järjestelyvoiman epäilemiseen ja epäluottamukseen sitä kohtaan. Kiinnittyminen on egon melodraamaa, koska se perustuu pelkoon ja epävarmuuteen ja tämä tulee siitä, ettei oivalleta Itsen voimaa. Ne jotka etsivät turvallisuutta, jahtaavat sitä elämän ajan koskaan löytämättä, koska turvallisuus ei voi tulla koskaan yksinomaan aineellisesta varallisuudesta. Ihmiset sanovat: "Kun minulla on miljoona dollaria, olen taloudellisesti riippumaton ja sitten olen turvattu." Mutta sitä ei koskaan tapahdu. Rahaan ja turvallisuuteen kiinnittyminen luo epävarmuutta riippumatta siitä, miten paljon meillä on pankissa.
 
Turvallisuuden etsiminen on itse asiassa kiinnittymistä varmuuteen ja tunnettuun ja tunnettu on entisen ehdollistumisemme vankila. Vapaus menneisyydestämme on epävarmuuden viisaudessa. Ilman epävarmuutta elämä on vain loppuunkuluneiden muistojemme toistoa. Siinä ei ole kehitystä ja silloin kun ei ole kehitystä, on pysähtyneisyyttä, sekasortoa ja rappeutumista.
 
Muinaisissa viisausperinteissä ratkaisu tähän pulmaan on halukkuudessamme irrottautua tunnetusta, astua tuntemattomaan ja luovuttaa toiveemme sille luovalle mielelle, mikä organisoi universumin tanssia. Tuntematon on kaikkien mahdollisuuksien kenttä, aina raikas ja tuore, aina avoin uusien ilmentymien luomiselle. Tämä kenttä voi järjestää äärettömät aika-paikkatapahtumat synnyttämään aiotun lopputuloksen. Mutta silloin kun aikomuksemme lukkiutuu jäykkään ajattelutapaan, kadotamme tuon kentän luontaisen virtaavuuden, joustavuuden ja luovuuden.
 
Todellinen vauraustietoisuus on kyky saada, mitä haluaa, koska haluaa ja vähimmin ponnisteluin. Irrallisuus on vauraustietoisuuden synonyymi, koska sen myötä tulee vapaus luoda. Miten voimme luoda, kun roikumme ja tarraamme kiinni ja olemme täynnä ahdistusta?
 
Irrallisuudenlaki ei puutu tavoitteenasetteluun. Meillä on edelleen aikomus mennä tiettyyn suuntaan, mutta pisteen A ja B välillä on äärettömästi mahdollisuuksia. Kun epävarmuus otetaan lukuun, saatamme muuttaa suuntaa, jos löydämme korkeamman ihanteen tai jotain innostavampaa. Silloin kun koemme epävarmuutta, olemme oikealla polulla ja se on puhtaan luovuuden ja vapauden hedelmällinen maaperä.
 
Miten voit soveltaa irrallisuudenlakia? Aloita harjoittelemalla irrallista osallistumista. Tämä merkitsee, että aina kun kohtaat jonkin ongelman, pysy maadoittuneena epävarmuuden viisauteen ja odota samalla ratkaisun ilmestymistä. Jos pysyt irti, et tunne tarvetta pakottaa ratkaisuja ongelmiin. Tämä mahdollistaa pysymisesi valppaana tilaisuuksille ja sitten se mitä ilmestyy, on jotain voimallista ja innostavaa. Valpas valmiustila läsnä olevassa hetkessä kohtaa tavoitteesi ja aikomuksesi ja sallii sinun tarttua tilaisuuteen joka ongelmassa, mikä sinulla on elämässäsi.
 
Jokainen ongelma on tilaisuussiemen johonkin suurempaan hyötyyn. Sitten kun sinulla on tämä havaintotapa, koko joukko mahdollisuuksia avautuu ja tämä pitää ihmetyksen ja innostuksen hengissä. Vain harjoittamalla irrallista osallistumista voit saada iloa ja naurua. Sitten vaurautta luodaan spontaanisti ja vaivattomasti."
 
Miten voimme ilmentää viidennen ulottuvuuden
 
Laajemmin universaali irrallisuudenlaki sallii positiivisten asioiden pysyä elämässäsi ja negatiivisten virrata lävitsesi ja pudota pois. Voidakseen ilmentää keholleen viidennen ulottuvuuden värähtely-yhteensopivuuden uuden maan värähtelyn kanssa, voidaan seurata ilmentämisen kolminaisuusmallia.
 
Vilpitön aikomus nostaa omaa värähtelyään on ensimmäinen askel. Emme ole koskaan yksin tällä matkalla ja meillä on henkioppaita ja suojelusenkeleitä, jotka odottavat rinnallemme, että käytämme vapaata tahtoamme avun pyytämiseen. Kun aikomus on ilmaistu, voimme luopua odotuksista, miten opastusta tulee, ja alkaa tietoisesti ajatella olemista jo viidennen ulottuvuuden planeetalla.
 
Mielikuvitus on erittäin voimakas työkalu universaalissa vetovoimanlaissa ja siitä tulee uudella maapallolla tapa ilmentää ajatuksilla välittömästi. Kuvittele olemista osana ykseystietoisuutta, mikä on täynnä rauhaa, rakkautta ja hyvää tahtoa kaikkia ihmisiä kohtaan.
 
Harjoittelemalla ilmentämistä nyt emme ainoastaan valmistaudu välittömään ilmentämiseen tulevaisuudessa, vaan kanssaluomme myös sitä. Ajatustesi pitäminen positiivisena ja irtipäästäminen sen kontrolloimisesta, miten jokin ilmentyy, sallii Jumalahiukkasemme säteillä läpi. Omana itsenään oleminen tekee ilmentämisestä vaivatonta ja täydellistä. Viidennen ulottuvuuden elämä on aivan kulman takana. Yhdistävä silta on tie, mikä jatkuu ikuisesti ja on tehty ajatuksista, joita tukevat "opasjohdot" täynnä mielikuvitusta ja rakkautta.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

MITÄ USEIMMAT IHMISET EIVÄT TIEDÄ ILMENTÄMISESTÄ

 

Kirjoittanut Michelle Walling (www.in5D.com)

2.7.2014

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

 

Kun planeetta jatkaa värähtelynsä nostamista viidennen ulottuvuuden taajuuteen, ilmentämiskyvystä tulee helpompi ja nopeampi. Perimmiltään ne jotka ovat heränneet uuden maan mahdollisuuteen, toimivat ilmentääkseen tämän todellisuudeksi ja heidän täytyy tietää ilmentämisen puuttuva pala voidakseen olla menestyksekäs kanssaluoja.

 

Ilmentämiskolminaisuus

 

Ilmentämiseen liittyy vilpitön aikomus, vetovoimanlaki ja universaali irrallisuudenlaki. Tämä kolminaisuus on luomisen ja ilmentämisen perusta. Universaali irrallisuudenlaki sallii luomisen olla vapaata ilmentymään universaalin mielen kautta, kun olet mieleltäsi ja tunteiltasi irti aikomuksesta. Tämän tekemällä ilmaiset todellista luonnettasi kanssaluovana vapaana henkenä.

 

Universaali irrallisuudenlaki on useimmille ihmisille kanssaluomisprosessin puuttuva pala, koska aivot on ohjelmoitu ajattelemaan vasemmalta tai analyyttiseltä puolelta. Liikaa energiaa annetaan sille, miten jonkin pitäisi kehittyä, tai lopputulokselle laitetaan ehtoja, ikään kuin kävisimme kauppaa itsemme kanssa.

 

Miten pääsemme käsiksi oikean aivopuoliskon luomisprosessiin?

 

Sallimisen voima mikä on oikean aivopuoliskon luovassa mielessä, on suljettu meiltä veden, ilman ja ruuan myrkkykemikaaleilla. Fluorin, kemikaalivanojen ja geenimanipuloinnin vaarojen tiedostaminen käynnistää muutokset, joita tarvitaan myrkkyjen poistamisessa käpylisäkkeestä, mikä käynnistää oikean aivopuoliskon toiminnan.

 

Sydämen yhdistäminen aivojen luomisvoimaan avaa oven korkeamman itsen liittymiseksi meihin tässä kehossa ja värähtelyn yhteensovittamiseksi sen kanssa, mitä kuvittelemme. Luominen on kaunis yhdistelmä geometrisia kuvioita, ääniä ja valoa. Tämä on salaisuus, mitä on pidetty meiltä tuhansia vuosia.

 

Universaali irrallisuudenlaki Deepak Chopran määrittelemänä

 

Tässä artikkelissa Deepak Chopra selittää universaalia irrallisuudenlakia yksityiskohtaisesti.

 

"Irrallisuudenlaki sanoo, että tapamme hankkia jotain universumissa on luopua kiinnittymistämme siihen. Tämä ei merkitse, että luovumme aikomuksesta luoda toiveemme – emme luovu aikomuksesta emmekä luovu toiveesta. Luovumme kiinnittymisestämme lopputulokseen. Sillä hetkellä kun yhdistämme "yksikärkisen" aikomuksen irrallisuuteen lopputuloksesta, saamme, mitä haluamme. Irrallisuus tulee siitä sisäisestä tiedosta, että olemme korkeamman älykkyyden käyttäytymismalli. Silloin kun asiat eivät näytä menevän meidän tavallamme, voimme päästää irti ajatuksestamme, miten asioiden pitäisi olla. Tiedämme, ettemme rajallisessa tajunnassamme voi nähdä niitä universumin synkronisia ja harmonisia kuvioita, joiden osa me ja aikomuksemme olemme.

 

Toisaalta kiinnittyminen vihjaa luonnon älykkyyden ja sen äärettömän järjestelyvoiman epäilemiseen ja epäluottamukseen sitä kohtaan. Kiinnittyminen on egon melodraamaa, koska se perustuu pelkoon ja epävarmuuteen ja tämä tulee siitä, ettei oivalleta Itsen voimaa. Ne jotka etsivät turvallisuutta, jahtaavat sitä elämän ajan koskaan löytämättä, koska turvallisuus ei voi tulla koskaan yksinomaan aineellisesta varallisuudesta. Ihmiset sanovat: "Kun minulla on miljoona dollaria, olen taloudellisesti riippumaton ja sitten olen turvattu." Mutta sitä ei koskaan tapahdu. Rahaan ja turvallisuuteen kiinnittyminen luo epävarmuutta riippumatta siitä, miten paljon meillä on pankissa.

 

Turvallisuuden etsiminen on itse asiassa kiinnittymistä varmuuteen ja tunnettuun ja tunnettu on entisen ehdollistumisemme vankila. Vapaus menneisyydestämme on epävarmuuden viisaudessa. Ilman epävarmuutta elämä on vain loppuunkuluneiden muistojemme toistoa. Siinä ei ole kehitystä ja silloin kun ei ole kehitystä, on pysähtyneisyyttä, sekasortoa ja rappeutumista.

 

Muinaisissa viisausperinteissä ratkaisu tähän pulmaan on halukkuudessamme irrottautua tunnetusta, astua tuntemattomaan ja luovuttaa toiveemme sille luovalle mielelle, mikä organisoi universumin tanssia. Tuntematon on kaikkien mahdollisuuksien kenttä, aina raikas ja tuore, aina avoin uusien ilmentymien luomiselle. Tämä kenttä voi järjestää äärettömät aika-paikkatapahtumat synnyttämään aiotun lopputuloksen. Mutta silloin kun aikomuksemme lukkiutuu jäykkään ajattelutapaan, kadotamme tuon kentän luontaisen virtaavuuden, joustavuuden ja luovuuden.

 

Todellinen vauraustietoisuus on kyky saada, mitä haluaa, koska haluaa ja vähimmin ponnisteluin. Irrallisuus on vauraustietoisuuden synonyymi, koska sen myötä tulee vapaus luoda. Miten voimme luoda, kun roikumme ja tarraamme kiinni ja olemme täynnä ahdistusta?

 

Irrallisuudenlaki ei puutu tavoitteenasetteluun. Meillä on edelleen aikomus mennä tiettyyn suuntaan, mutta pisteen A ja B välillä on äärettömästi mahdollisuuksia. Kun epävarmuus otetaan lukuun, saatamme muuttaa suuntaa, jos löydämme korkeamman ihanteen tai jotain innostavampaa. Silloin kun koemme epävarmuutta, olemme oikealla polulla ja se on puhtaan luovuuden ja vapauden hedelmällinen maaperä.

 

Miten voit soveltaa irrallisuudenlakia? Aloita harjoittelemalla irrallista osallistumista. Tämä merkitsee, että aina kun kohtaat jonkin ongelman, pysy maadoittuneena epävarmuuden viisauteen ja odota samalla ratkaisun ilmestymistä. Jos pysyt irti, et tunne tarvetta pakottaa ratkaisuja ongelmiin. Tämä mahdollistaa pysymisesi valppaana tilaisuuksille ja sitten se mitä ilmestyy, on jotain voimallista ja innostavaa. Valpas valmiustila läsnä olevassa hetkessä kohtaa tavoitteesi ja aikomuksesi ja sallii sinun tarttua tilaisuuteen joka ongelmassa, mikä sinulla on elämässäsi.

 

Jokainen ongelma on tilaisuussiemen johonkin suurempaan hyötyyn. Sitten kun sinulla on tämä havaintotapa, koko joukko mahdollisuuksia avautuu ja tämä pitää ihmetyksen ja innostuksen hengissä. Vain harjoittamalla irrallista osallistumista voit saada iloa ja naurua. Sitten vaurautta luodaan spontaanisti ja vaivattomasti."

 

Miten voimme ilmentää viidennen ulottuvuuden

 

Laajemmin universaali irrallisuudenlaki sallii positiivisten asioiden pysyä elämässäsi ja negatiivisten virrata lävitsesi ja pudota pois. Voidakseen ilmentää keholleen viidennen ulottuvuuden värähtely-yhteensopivuuden uuden maan värähtelyn kanssa, voidaan seurata ilmentämisen kolminaisuusmallia.

 

Vilpitön aikomus nostaa omaa värähtelyään on ensimmäinen askel. Emme ole koskaan yksin tällä matkalla ja meillä on henkioppaita ja suojelusenkeleitä, jotka odottavat rinnallemme, että käytämme vapaata tahtoamme avun pyytämiseen. Kun aikomus on ilmaistu, voimme luopua odotuksista, miten opastusta tulee, ja alkaa tietoisesti ajatella olemista jo viidennen ulottuvuuden planeetalla.

 

Mielikuvitus on erittäin voimakas työkalu universaalissa vetovoimanlaissa ja siitä tulee uudella maapallolla tapa ilmentää ajatuksilla välittömästi. Kuvittele olemista osana ykseystietoisuutta, mikä on täynnä rauhaa, rakkautta ja hyvää tahtoa kaikkia ihmisiä kohtaan.

 

Harjoittelemalla ilmentämistä nyt emme ainoastaan valmistaudu välittömään ilmentämiseen tulevaisuudessa, vaan kanssaluomme myös sitä. Ajatustesi pitäminen positiivisena ja irtipäästäminen sen kontrolloimisesta, miten jokin ilmentyy, sallii Jumalahiukkasemme säteillä läpi. Omana itsenään oleminen tekee ilmentämisestä vaivatonta ja täydellistä. Viidennen ulottuvuuden elämä on aivan kulman takana. Yhdistävä silta on tie, mikä jatkuu ikuisesti ja on tehty ajatuksista, joita tukevat "opasjohdot" täynnä mielikuvitusta ja rakkautta.

 

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Normal 0 21 false false false FI X-NONE X-NONE

< PrevNext >