HomeViestejäKaren Downing21.10.2013 - Päivitys ylösnousemusprosessista

21.10.2013 - Päivitys ylösnousemusprosessista

PÄIVITYS YLÖSNOUSEMUSPROSESSISTA
 
Auroraa kanavoinut Karen Downing (www.aurorasmessage.com)
21.10.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Viime aikoina on ollut paljon kysymyksiä ja hämmennystä siitä, miten ylösnousemusprosessi etenee, mitä on tapahtunut ja mitä on vielä tapahtumatta. Ylösnousemusprosessin (mihin viitataan myös tietoisuuden tai värähtelyn nostamisena) aktivoi universaali energia, mikä tunnetaan fotonivyöhykkeenä.
 
Tiedeyhteisö on nimennyt fotonivyöhykkeen "pimeäksi aineeksi" ja sitä tutkitaan nyt astronomian ja astrofysiikan alueella. Fotonivyöhyke näyttää pimeältä juovalta avaruudessa. Fotonivyöhyke sisältää korkeammalla värähtelevää energiaa ja se muistuttaa itse asiassa kovasti ulottuvuustasojen välistä rajaa.
 
Fotonivyöhyke on saavuttanut lähimmän kohtansa maahan nähden tänä vuonna ja se pysyy lähistöllä seuraavat 11 vuotta. Fotonivyöhykkeen läsnäolon vuoksi planeetan värähtely (ylösnousemus) alkaa tapahtua - yksi ihminen, yksi paikka, yksi yhteisö kerrallaan. Näin on taskuja, missä ylösnousemus on jo alkanut.
 
Tämän 11 vuoden jakson aikana ne, jotka tekevät elämässään päätöksen siirtyä pois tästä energiasta (teille olisi yllätys, miten monia se pelottaa), lähtevät maapallolta kuoleman kautta ja jatkavat inkarnoitumisprosessiaan toisella planeetalla nimeltään Stahlen. Tämän 11 vuoden jälkeen kaikki jotka jäävät maan päälle, ovat saattaneet loppuun ylösnousemusprosessinsa.
 
Ylösnousemus ei vain tapahdu kaikille yhtenä päivänä. Sitä voidaan hyvin verrata oveen, mikä on avattu, ja 11 vuoden kuluessa kaikki yksilöt saavat kulkea tuon oven läpi tai sitten ei. Sielu voi aloittaa prosessin saavuttamalla ns. Kristus-tietoisuuden (kutsutaan myös kosmiseksi tietoisuudeksi). Yksilö, yhteiskunta, kulttuuri tai yhteisö voi saavuttaa tuon tietoisuustilan päästämällä irti vihasta, pelosta ja epäilystä. Kun joku saavuttaa Kristus-tietoisuuden ja kokee ylösnousemusprosessin, hän ei häviä tai lähde planeetalta, koska maapallo siirtyy täysin uuteen korkeampaan ulottuvuustilaan.
 
Vuodesta 1987 alkaen on käytännössä ollut kaksi maapalloa. Näiden planeettojen kokemukset limittyvät, mutta niillä on eri värähtelytaajuus. Siitä lähtien uusi maa tai 5D-maa, kuten monet sitä kutsuvat, on muuttunut ja siirtynyt ylöspäin (tai eteenpäin) värähtelyssä, kun taas vanha maa tai 3D-maa on pysynyt samassa värähtelytilassa. Tätä kirjoitettaessa nämä kaksi maapalloa limittyvät edelleen jonkin verran, mutta värähtelytilojen etäisyys kasvaa jatkuvasti.
 
Fotonivyöhykkeen läsnäolo auttaa tässä prosessissa, kun se työntää ulos kaikkia jätteitä, ajatuksia ja uskomuksia (sekä yksilöllisiä että kollektiivisia), jotka ovat egosta. Kun tämä energia puristetaan pois yksilöistä, kaupungeista, maista, ryhmistä jne., ne pystyvät sitten siirtymään ulottuvuustaajuudesta toiseen. Toinen fotonivyöhykkeen etu on, että se on muodostanut sillan näiden ulottuvuuksien välille. Tämä ulottuvuussilta on ollut auki syyskuusta 2009 lähtien.
 
Kun tätä fotonivyöhykesiltaa ylitetään, kaikki mikä värähtelee 3D-taajuudella, puhdistetaan niistä, jotka kulkevat sitä pitkin. Yksilö ei saavuta sillan toista päätä, ennen kuin hänen värähtelynsä on puhdas kaikesta, mikä on egoa (alempi itse). Tämän prosessin aikana tietoisuustaso nousee taas kerran ja vie yksiöön kosmisesta tietoisuudesta universaaliin tietoisuuteen (tunnetaan myös ykseystietoisuutena).
 
Mistä tiedätte, oletteko jo tehneet tämän siirtymän ulottuvuussillan yli? On neljä päämerkkiä siitä, että olette 5D-maailmassa. Ensimmäinen on, että pystytte irrottautumaan täysin siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Saatatte olla edelleen kiinnostunut katselemaan sitä ja osallistumaan muutoksiin, mutta teitä ei enää järkytä nähdä väkivaltaa tai vastoinkäymisiä, mitä toiset kokevat. Irrallisuudessa on kyse tunne-etäisyydestä. Siinä ei teeskennellä, ettei jotain tapahdu, mutta tapahtumien ei anneta vaikuttaa omaan tunnetilaan. Monet muut voivat pitää tätä kylmänä tai piittaamattomana, mutta todellisuudessa irrallisuus on todisteenne, että te ette enää jaa elämäänne 3D-maailman energian kanssa.
 
Toiseksi, huomaatte olevanne näkymätön muille. Tämä voi olla fyysistä näkymättömyyttä, kun juoksette asioilla, ajatte autoa tai olette vuorovaikutuksessa julkisissa tiloissa, missä ihmiset melkein törmäävät teihin. (Älkää huolestuko - oppaanne ovat paikalla estämässä varsinaisen yhteentörmäyksen.) Tämä johtuu siitä, että koko kehonne värähtelee paljon korkeammalla taajuudella kuin tuossa samassa tilassa olevilla ja siksi he voivat nähdä teidät vasta hyvin, hyvin lähellä. Toinen näkymättömyysmuoto on tunne-etäisyys, mitä voi kasvaa teidän ja niiden ihmisten välille, jotka olivat ennen läheisiä. Jos teistä on vaikeampaa ja vaikeampaa olla kontaktissa toisiin, koska he saavat olonne tuntumaan tyhjiin valuneelta ja väsyneeltä tai huomaatte, etteivät he enää ymmärrä elämäänne, tämä on todisteenne tunnenäkymättömyydestä.
 
Kolmanneksi, ilmentämiskykynne voimistuvat. Todisteenne tästä ovat ne asiat, joita ilmestyy eteenne juuri, kun tarvitsette niitä (mutta ei välttämättä aiemmin). Siinä on kyse olemisesta todella vastaanottavaisessa tilassa, missä intuitio opastaa teitä täysin ja tuo teidät juuri sinne, missä ja milloin teidän täytyy olla. Tällöin ihmiset ympärillänne kertovat jatkuvasti teille, miten onnekas ja siunattu olette, mutta ymmärrätte, että kaikki ovat siunattuja, jos kukin vain pystyisi tunnistamaan sen itsessään. Tämä tapahtuu, koska olette yhtä tarpeidenne kanssa ja egon vaikutus (mikä sotkee ilmentämisprosessia) on kumottu.
 
Lopuksi, tunnette rauhaa, mikä ylittää kaiken ymmärryksen, rauhaa mikä asuu kehonne joka solussa, on rauhantunne kaiken kanssa, mitä on, oli ja tulee olemaan. Olette nousseet egon vaikutuksen yläpuolelle. Se on edelleen olemassa ja se puhuu teille, mutta ette enää kuuntele sitä! Se on neutralisoitu, koska olette työstäneet läpi menneen elämän malli-, tunne- ja uskomusvaraston. Koska jos ette tartu ylösnousemusprosessin mennen elämän osuuteen, jätätte olemukseenne aseita egon käytettäväksi teitä vastaan. Niin kauan kun näitä aseita on, ette pysty ylittämään egon vaikutusta. Sitten kun saavutatte tämän rauhantilan, olette ns. universaalissa tietoisuudessa, mikä on 5D-olotila.
 
Seuraavat 11 vuotta mikä tästä siirtymästä on jäljellä, on kaksi maailmaa. Huomaatte, että vähitellen, ihminen toisensa jälkeen teistä tulee vähemmän näkymätön ja useammat ihmiset voivat nähdä teidät ja olla taas vuorovaikutuksessa kanssanne. Tämä kokemus indikoi, että nuo sielut ovat myös kulkeneet ulottuvuusportin läpi.
 
Jos olette epävarma sijaintipaikastanne, olette kuin monet, jotka kulkevat jossain kahden maailman välissä ulottuvuussillalla ja elävät joinain päivinä 5D:ssä ja toisina 3D:ssä. Katsokaa ajatuksianne, tunteitanne ja uskomuksianne paljastamaan, mitkä taskut sisällänne värähtelevät edelleen 3D-taajuudessa. Sitten kun olette poistaneet nuo taskut (ja teillä on PALJON aikaa sen tekemiseen), niin pystytte elämään täysin 5D-maailmassa, ilman mahdollisuutta palata alempaan taajuuteen.
 
Mitä tapahtuu niille sieluille, jotka päättävät jäädä 3D:hen? He vain selvittävät jäljellä olevat karmavelvollisuutensa toisessa 3D-maailmassa. Heidän sielunsa oppimisprosessi jatkuu, kuten myös kaikilla niillä, jotka nyt tai pian elävät 5D:ssä. Oppitunnit ja kokemukset ovat kuitenkin hyvin erilaisia. Vanha maa lakkaa olemasta, kun uusi maa korvaa sen täysin. Tämä muutos ei tapahdu luonnonmullistuksena, vaan värähtelymuutosprosessina. Ne sielut jotka päättävät elää 3D-maailmassa, lähtevät kuoleman kautta ja reinkarnoituvat uudelle oppimisplaneetalleen.
 
Jokainen sielu vetää elämäänsä informaatiota, mitä hänen täytyy lukea, katsella ja kokea kyetäkseen kulkemaan tästä ylösnousemusaikaikkunasta. Ei ole mitään suurta muutosta, mikä tapahtuu yhtenä päivänä. Kyse on prosessista. Sitten kun olette saapuneet perille, tiedätte sen ilosta sydämessänne, irrallisuudesta "ongelmiin" ympärillänne ja rauhasta, mikä säteilee olemuksestanne.
 
Rakkautta, Aurora
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >