HomeViestejäMike Quinsey22.8.2014 - Viesti SaLuSalta

22.8.2014 - Viesti SaLuSalta

VIESTI SALUSALTA

Kanavoinut Mike Quinsey (treeofthegoldenlight.com)
22.8.2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Monet teistä ovat hyväksyneet, että aika kulkee nopeammin kuin koskaan, ja tämä jatkuu, kun teitä viedään korkeampiin ulottuvuuksiin. Tämä kaikki on osa niitä väistämättömiä muutoksia, jotka ovat tarpeellisia uuden ajan toteuttamiselle.

Sen myötä tulee tervetullut muutos maapallon väestölle, mihin vaikutetaan niin, että se siirtyy uudelle tasolle, jossa on vähemmän negatiivisuutta. Tämä jatkuu, kunnes matalampia värähtelyjä ei voi enää olla olemassa ja rauha on tullut maan päälle.

Pimeät sielut eivät voi millään tapaa pysäyttää etenemistä, koska sen ovat määränneet korkeammat voimat, jotka kontrolloivat kohtaloanne. Vaikka teillä on vapaa tahto, on myös määräyksiä, jotka muokkaavat tulevaisuuttanne Ihmisen suunnitelman mukaisesti.

Minkä tahansa vaikutelman tapahtumat antavatkin, pitäkää mielessä, että tulevaisuutenne on jo suunniteltu. Ehdottomasti mikään ei voi muuttaa kohtaloanne siirtyä pois matalammista värähtelyistä ja nauttia valotasoista, jotka ovat vapaita niistä.

Upea tulevaisuus odottaa teitä, sitten kun tapaatte todellisen perheenne ja palaatte korkeampaan itseenne. Tämä vie aikaa, mutta havaintonne siitä muuttuu jo, kun koette ajan nopeutumista. Se ei ole itse asiassa vakio, minkä tiedätte jo, ja lopulta astutte tulevaisuuteen, missä kaikki on nyt-hetkessä.

Nytkin kun palaatte korkeammille tasoille fyysisen kehonne kuoleman jälkeisessä siirtymässä, koette monia tällaisia muutoksia. Se on askel lähemmäs sitä oikeaa todellisuutta, missä olette olleet elämien välillä vuosituhansia, ja se muistuttaa teitä korkeammasta olemistilasta.

Maaelämänne on ankara testi kyvystänne voittaa matalammat värähtelyt, jatkaessanne samanaikaisesti kehittymistä. Se on taso, mihin sielut voivat inkarnoitua edistymään henkisesti paljon nopeammin kuin korkeammilla tasoilla. Oppitunnit voidaan esittää niin, että ne sopivat värähtelytasoonne, ja mitä korkeampi se on, sitä nopeammin voitte edetä.

Kukaan ei työnnä teitä kokemaan muulla kuin mukavaksi tuntemallanne tahdilla. Siksi hyvin monet sielut ovat täysin eri kehitysvaiheissa. Saattaa kuulostaa äärimmäisen vaikealta kehittyä tällaisissa olosuhteissa, kuitenkin se on ihanteellinen tilanne, missä voidaan käyttää monia mahdollisuuksia.

Haluaisimme kerrata taas, että jokaisella sielulla on oppaita ja opettajia seuranaan. Ne auttavat teitä eteenpäin opastuksellaan, samalla varmistaen, etteivät puutu vapaaseen tahtoonne.

Rakkaat ystävät, voitte tuntea, että olette turvassa ja teistä välitetään, kun selvitätte aikanne viime päiviä alemmissa värähtelyissä. Oppaanne ja mentorinne toivovat menestystänne ja tekevät kaiken sallitun auttaakseen teitä - olettaen, ettei se rasita vapaata tahtoanne.

Aina kun teillä on epäilyksiä ja huolta negatiivisista energioista, vedätte niitä puoleenne, mikä lisää haavoittuvuuttanne. Voitte saada tapahtumaan juuri sen, mitä ette halua, joten ajatelkaa siis positiivisesti koko ajan ja keskittykää tavoitteeseenne.

Olkaa vakuuttuneita, että tämä jakso on elämässänne erittäin tärkeä, koska jos epäonnistutte saavuttamaan korkeammat värähtelyt, kohtalonanne on jäädä matalampiin ulottuvuuksiin. Saatte tietenkin tilaisuuden saavuttaa tavoitteenne toisella jaksolla, mutta kun olette päässeet näin pitkälle, on viisasta ponnistella onnistuakseen tällä kierroksella.

Suojelemme teitä jatkuvasti ulkopuoliselta sekaantumiselta, kun toiset sivilisaatiot ovat kiinnostuneita kehityksestänne. Kokemuksenne kiinnostaa monia niistä, koska siihen osallistuu monia olentoja.

Sieluja ympäri universumia on tullut tarkkailemaan tai osallistumaan lopunajoissa ja kannattaa korostaa, että todellisuudessa olette kaikki avaruusolentoja. Kotinne ei ole maapallolla ja monet teistä auttavat vapaaehtoisesti toisia nousemaan pois matalammista värähtelyistä. Kokemuksenne ja korkeampien värähtelyjen myötä, teillä on sellaista itseluottamusta, että voitte välttyä niiden lannistamiselta.

Me tietysti valvomme tarkkaan edistymistänne ja olemme aina käytettävissä teidän opastamiseen. Ihailemme sinnikkyyttänne ja päättäväisyyttänne tehtävänne suorittamisessa ja sielut joita autatte, ovat ikuisesti kiitollisia. Kaikki tosiaan voittavat tällaisessa, kun mikään kokemus ei ole arvoton.

Jokainen sielu joka on yhteydessä maapalloon, saa tietoa kokemustensa kautta, ja sitä voitaisiin sanoa "pikaraidekokemukseksi", mitä monet muut haluavat. Matalammat värähtelyt voivat kuitenkin lannistaa teidät ja voitte unohtaa todellisen tehtävänne. Tässä oppaanne työskentelevät läheisesti kanssanne ja yrittävät saada teidät takaisin sovitulle polullenne.

Suuri osa kontaktista niiden kanssa tapahtuu, kun olette unessa ja pois kehosta. Paljon hyvää työtä tehdään noina aikoina ja sitten kuin olette selvittäneet ongelmanne, huomaatte heräävänne rentona ja virkistyneenä. Se on hyvä syy seurata intuitiotanne, kun etsitte vastauksia niihin. Teitä ei koskaan hylätä tai jätetä yksin, vaikka on aikoja, jolloin tunnette olevanne ei-toivottu tai vaivaantunut. Kuten olemme usein todenneet, voitte kutsua meitä koska tahansa ja vastaamme parhaan kykymme mukaan vaikuttamatta elämänsuunnitelmaanne.

Teillä on sanonta "tyyntä myrskyn edellä" ja voimme kertoa teille, että "myrsky" on huipussaan ja erittäin pian alkaa tyyni jakso. Voitte tukea sitä elämällä hyvänä esimerkkinä sellaisesta, joka on tietoinen ja levittää rakkautta ja valoa laajalle.

Rauha tulee ja mahtavat ajat ovat edessä ja monet valotyöntekijät tekevät jo uuden ajan perustaa. Vakuutamme teille uudestaan ja uudestaan, ettei mikään pysäytä etenemistänne uuteen aikaan ja kumpikin jalkanne on jo polulla siihen.

Olen SaLuSa Siriukselta ja tyytyväinen mahdollisuudesta olla kanssanne yhteydessä ja uutisoida tapahtuvasta etenemisestä. Jollain tapaa se on hidasta teidän aikamittauksellanne, kuitenkin meidän näkökulmastamme asioita ratkotaan nopeasti.

Olemme Galaktisen valoliiton jäseniä ja sitoutuneita hyvinvointiinne ja menestyksekkääseen tulevaisuuteenne. Olemme yhtä ja sitten kun ylösnousette, tulemme yhteen, kun jatkamme työtämme valon puolesta.

Kiitos SaLuSa
Mike Quinsey
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >