HomeViestejäRebecca Couch2.2.2021 - Päivien pyhyys

2.2.2021 - Päivien pyhyys

PÄIVIEN PYHYYS

Valoneuvostoa kanavoinut Rebecca Couch (heartlight.ca)
2.2.2021
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakas sateenkaarisoturi, on uusi pyhä päivä näiden pyhien päivien sarjassa!

On tärkeää käsitellä tunteesi, kun niitä herää, sillä ne ovat monenlaisia ja toistuvia. On hyvin paljon vanhoja virheitä, voittoja, kamppailuja, suruja ja mutkikkuuksia käsiteltävänä – se on keitto kaikesta, mitä olet kokenut valtavalla ja monisyisellä matkallasi. Kun sallit jälleen niiden tuntemisen ja puhdistamisen, se on kaiken tunnustamista, mitä olet ollut, ja alkemia kaikkeen, mitä sinusta on tulossa. Niiden kunnioittaminen sallii fokusoitumisen sisäänpäin, mikä on oleellista nyt, sillä kaikki mitä pyörii ympärilläsi, on häiriötekijä aidolle totuudellesi, joka tapahtuu sisälläsi.

Ulkoinen pyörretuuli on varmistamassa, että etsitte vain sisäistä hiljaisuutta, missä kaikki asiat ovat rauhassa ja selkeydessä. Tiedämme, että teistä saattaa tuntua, ettei se voisi mitenkään tyydyttää niitä tuhansia kysymyksiä, joita tunnette olevan, mutta vakuutamme teille, että jokainen niistä selkenee aikanaan. Pitäkää kynttiläänne valtavassa pimeydessä, ja se mitä etsitte, valaistaan, yksi kerrallaan. Luottakaa, että jokainen asia paljastuu täydellisessä järjestyksessä teille, ainutlaatuisen puumerkkinne osalle. Ette haluaisi sitä millään muulla tavalla, vaikka luulette haluavanne!

"Pyytäkää ja teille annetaan" on tärkein sanonta käytettäväksenne, sillä paljastuminen tapahtuu vain teidän kutsustanne, siis pyytäkää, mitä haluatte tietää, ja se annetaan. Pitäkää se yksinkertaisena ensin, kunnes totutte tähän kutsu- ja vastauskeskusteluun sisällänne, ja loppujen lopuksi olette yhteydessä mitä hienostuneilla kielillä jumalaisen itsenne kanssa! Miksi kuuntelisitte koskaan niiden sielujen elämöintiä, jotka huutavat sitä, mitä he haluavat ulkopuolelta? Teidän on iäti tuo hiljainen ja pieni ääni sisällä. Tiedätte tämän, te vain unohdatte. Usein.

Nyt on aika käyttää tätä elävää GPS-järjestelmää kaikkeen. Ulkopuolellanne ei ole mitään, minkä pitäisi houkutella huomionne niin, kuin oman sielunne. On aika. Se on kriittistä nyt, sillä ulkoiset vedet ovat hyvin sameita ja fyysiset aistinne eivät riitä näihin jalostuneisiin tiedonantoihin. Sisäinen näkökykynne, tuntonne, kuulonne ja tuntemisenne tulkitsee opastustanne. Katsokaa ja seuratkaa sen viisasta opastusta suuren luottamuksen, arvostuksen ja rakkauden kera.

Kun kohtaatte mutkikkaan meren ulkoisessa elämässänne, pyytäkää selkeyttä yhdestä aspektista. Fokusoitukaa tähän prioriteettiin ja pyytäkää näkemystä ja opastusta, ja odottakaa saavanne sen. Tunnistakaa, kun se tulee, ja sitten fokusoitukaa seuraavaan aspektiin. Koko kentän katsominen kerralla ylistimuloi ja pakahduttaa teidät, joten lusikallinen kerrallaan. Jakakaa kyselynne osiin ja sitten kootkaa yhteen kaikki aspektit, kunnes teillä on selkeyttä. Tämä on loogisen mielenne parasta käyttämistä henkisen etsintänne palvelemiseen. Todellinen viisaus ei tule ulkopuoleltanne – se pelkästään vastaa pyyntöönne tietää sen ja sitten sen löytäminen on teidän asianne. Pyytäkää ja teille annetaan. Se on taianomaista!

Pysykää tyynenä ja tasapainossa. Tehkää tämän varmistamiseksi, mitä teidän täytyy. Levätkää, hengittäkää raikasta ilmaa, kävelkää Äiti Maan pinnalla, katselkaa aurinkoa, kuuta ja tähtiä, pitäkää fokuksenne sisällä, ja päästäkää ulkoiseen maailmaanne vain se, mitä etsitte sisäisestä maailmastanne. Luottakaa, että tekeillä on kaikenlaista taikuutta, joka purkaa ja sitten rakentaa uudelleen kuvan toiveistanne. Maailma asettuu uudelleen luonnollisten periaatteiden mukaisesti – rakkaus, kohottaminen, oikeudenmukaisuus, tasavertaisuus, yltäkylläisyys, vapaus ja laajentuminen kaikille. Niiden on aika kokea nämä vapaudet, joiden sydän sallii sen. Ystävällisyyden, anteliaisuuden ja kohteliaisuuden on aika olla vallitsevia. Ihmiskunnan on aika elää todellisen luontonsa sisaruus ja veljeys. Se mitä sydämenne kaipaa, pätee moniin muihin. Olkoon niin. Ja jokaisella on tilaisuus kokea itse tämä ihmisperhe. Koemme kaikki taas syvää rakkautta. Todellista rakkautta. Sitä mistä meidät on tehty ja mikä todellisuudessa hallitsee meitä. Mikään tätä vähempi ei menesty. On aika.

Kun asiat menevät teillä väliaikaisesti alaspäin, muistakaa kuvitella, mitä sydämenne todella haluaa maailmassa. Vapautta, yläkylläisyyttä, ystävällisyyttä, anteliaisuutta, rauhaa, rakkautta, harmoniaa, iloa ja säteilyä kaikille olennoille. Maalatkaa tuo kuva, ja se tulee, ja olette olleet osaltanne näkemässä, kun vanha putoaa pois, jotta uusi voi syntyä teissä, teidän toimestanne ja teille. Siis auta meitä, Jumala!

Teitä rakastetaan mittaamattomasti, ja olette mittaamatonta rakkautta.

Ja me olemme aina,

Sisäinen valoneuvosto

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >