HomeViestejäSuzanne Ward15.4.2018 - Viesti Matthewilta

15.4.2018 - Viesti Matthewilta

VIESTI MATTHEWILTA

Matthew Wardia kanavoinut Suzanne Ward (www.matthewbooks.com)
15.4.2018
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkain terveisin tämän aseman kaikilta sieluilta, tämä on Matthew.

Kiitämme lukijaa, joka listasi useita alueita, joilla hän näkee edistystä, ja kirjoitti sitten: "Siis kiitos, että autatte meitä kaikkia pysymään kurssissa, löytämään jatkuvasti optimismimme ja jatkamaan työskentelyä sen maailman eteen, jonka tiedämme mahdolliseksi!" Koska optimismi on täynnä valoa, se esittää tärkeää roolia yhteiskunnan kehittymisessä, ja ihmiset jotka näkevät maailman myrskyisänä ja pelottavana, pystyvät harvoin olemaan optimistisia siitä, mitä on tulossa. He eivät tiedä, että se minkä he näkevät mullistuksena, on alempien värähtelyjen yhteentörmäystä korkeiden värähtelyjen kanssa, ja viimeksi mainitut ovat saamassa johtoaseman matkallaan vallitsemaan yleisesti. He eivät tiedä, että tämä ns. "myrsky tyynen edellä" on tarkoituksellista, ja se tuo tullessaan voimakkaita muutoksia maailmanlaajuisesti. Te kuitenkin tiedätte tämän, ja puhuminen ihmisten kanssa käynnissä olevista huomattavista muutoksista on erinomainen tapa antaa optimisminne valon loistaa heidän elämäänsä.

Internetissä ja joissain julkaisuissa on rohkaisevia tarinoita, ja todisteita on myös lähellä kotia. Kasvava määrä yhteisöryhmiä kohottaa tarpeessa olevien elämää lähellä ja tukee paikallista visionääristä johtoa. Maailman transformoituminen ei valu alaspäin hallituksista, rakas perhe – se alkaa teistä, ystävistänne ja naapureistanne ja nousee ylöspäin.

"On joitain hyviä merkkejä, että positiivisia asioita on starttaamassa, mutta sitten on Putin ja venäläiset trollit, jotka kontrolloivat median uutisia. Mitä Putin meinaa? Tiedän, että Matthew on sanonut, ettei hän ole salaseuraa, mutta hän näyttää pystyvän tappamaan katumatta tai ajattelematta. Häntä ei kutsuisi "hyväksi tyypiksi"! Voisiko hän kommentoida, mitä siellä tapahtuu?" Putin on tietenkin tehnyt joitain vastenmielisiä asioita, mutta hän ei ole syyllinen niihin moniin syytöksiin, joita Illuminati levittää kostona, kun hän kieltäytyi yhteistyöstä sen kanssa.

Useimmissa tapauksissa sen käskyläiset ovat vastuussa siitä, mitä on pidetty hänen tai hänen maansa tekemänä – viime aikoina kyse on ollut sekaantumisesta toisten maiden vaaleihin ja isän ja tyttären myrkyttämisestä Iso-Britanniassa. Putin on aiheellisesti kieltänyt sekaantumisen, mutta maailmanlaajuinen mielipide on "syyllinen", tuo Illuminatin julistama tuomio. Ja venäläisten trollien osoittaminen sormella siinä, että ne vaikuttavat ihmisten mielipiteisiin ja pahentavat jakautuneisuutta, antaa näille trolleille kunnian asioista, joita Illuminati tekee poliitikkojen ja korruptoituneen valtavirtamedian ja sosiaalisen median kautta.

Putin ei halua kylmää sotaa, puhumattakaan "kuumasta" sodasta, jonka Illuminati haluaa lännen julistavan Venäjää ja Irania ja kenties Pohjois-Koreaa vastaan, missä se yrittää kaikin mahdollisin keinoin estää monikansallisten keskustelujen rauhanomaisen lopputuloksen. Ei ainoastaan taistelukentillä tarvita sen yritysten valmistamia sotakoneistoja, vaan se tarvitsee myös väkivallan ja pelon matalia värähtelyjä säilyttääkseen olemassaolonsa. Näin Venäjän presidentin rankaiseminen sen vuoksi, mitä hän ei tehnyt Illuminatin hyväksi, on muuttunut siksi, mitä hän tekee Illuminatille: hän on yksi päätekijöistä, jotka tekevät yhteistyötä suljettujen ovien takana lopettaakseen sen katalien toimien kansainvälisen verkoston, saattaakseen sen lailliseen vastuuseen ja saadakseen aikaan maailmanrauhan.

Henkilökohtaisen ylösnousemuksen ymmärtäminen on tärkeää, ja aiempien viestiemme informaatio on herättänyt lisää kysymyksiä. "Jos jotkut meistä ylösnousevat Gaian kanssa ja toiset perheenjäsenet eivät tee sitä, miten se tapahtuu fyysisesti? Häviämmekö vain heidän maailmastaan?" Ylösnouseminen Gaian kanssa ei ole läheskään niin dramaattista kuin äkillinen häviäminen, mikä saa perheen ihmettelemään, minne tuo yksi jäsen meni. Ylösnousemus ei ole äkkilähtö planeetalta ja saapuminen ylevään fyysiseen maailmaan – se on kehittymistä kolmannesta ulottuvuudesta neljänteen maaelämän aikana. Se on asteittaista valoon yhdistymistä, minkä kaksi vaikutusta tapahtuu yhtaikaa: kasvaminen henkisesti ja tietoisuudessa ja hiilipohjaisten solujen muuttuminen kristalliksi, mikä mahdollistaa kehon selviytymisen niillä värähtelytasoilla, jolle Maa on matkalla. Ihmiset jotka yhdistyvät valoon, jäävät planeetalle sielusopimuksessa valitsemansa elinkaaren ajaksi ja sitten siirtyvät neljännen tiheyden tilassa Nirvanaan.

Ylösnouseminen tai ylösnousemattomuus ei ole tietoinen valinta. Kyse on siitä, miten hyvin vapaan tahdon päätökset noudattavat sielusopimusta, joka on tehty ennen syntymää niiden sielujen kanssa, joilla on merkittävä rooli toistensa maaelämässä. Ehdottomassa rakkaudessa tehtyinä nämä sopimukset antavat kasvutilaisuuksia kaikille osallisille.

"Jos joku kuolee ylösnousemuspolulla ennen neljännen tiheyden tilan saavuttamista, miten se vaikuttaa hänen elämänsä Nirvanassa ja seuraavassa inkarnaatiossa?" Se on sama kuin nyt. Elämän aikaisten ajatusten, tunteiden ja tekojen energia määrittää sen Nirvanan osan, johon ihmiset vedetään energeettisesti, ja jokainen osa antaa tiettyä oppimista, jota kukin sielu tarvitsee. Yksilö joka hallitsee useimmat karmaoppitunnit, voi viimeistellä loput Nirvanassa, jossa se myös valmistelee henkilöhahmonsa inkarnoitumista varten. Se voi olla paluu Maahan silloin, kun kultainen aika on täydessä kukoistuksessaan, tai samanlainen stimuloiva elämä jossain muussa neljännen tiheyden maailmassa.

"Miten tiedämme, ylösnousevatko rakastamamme ihmiset tai edes me itse?" Ei ole mitään tapaa tietää, ylösnousevatko rakastamanne ihmiset tai joku muu, eivätkä teot ole luotettavia indikaattoreita. Joku joka kohtelee toista julmasti, voi noudattaa kirjaimellisesti sitä, minkä kumpikin heistä valitsi syntymää edeltävässä sopimuksessa, kun taas yksilö jota ylistetään laajasti filantropiasta, saattaa jakaa vääryydellä hankittua varallisuutta ja tehdä sen vain maineen ja ylistyksen vuoksi. Tästä syystä me ja muut valon viestintuojat usein neuvomme: "Älkää tuomitko ketään." Lisäksi elinajalla on vähän tekemistä ylösnousemuksen kanssa. Sielu saattaa hypätä eteenpäin henkisessä ja tietoisessa tiedostamisessa lyhyen elämän aikana, ja joku joka elää satavuotiaaksi, ei ehkä kasva hiukkaakaan siinä mielessä.

Mitä oman ylösnousemuskehityksenne tietämiseen tulee, niin aito rauha ja iloisuus siitä, miten päätöksenne ovat vaikuttaneet omaan elämäänne ja toisten elämään, merkitsee edistymistä. Ja älkää luulko, että ylösnousemus vaatii virheetöntä elämää! Tavoiteltaessa niin ihailtavaa asiaa, täydellisyyttä on vain Luojan puhtaassa rakkaus-valo-olemuksessa.

"Matthew, on paljon puhetta siitä, että valaistuneet sielut siirtyvät toiselle planeetalle tai toiseen ulottuvuuteen, kun taas vähemmän onnekkaat kärsivät vaikeuksista. Voitko kertoa oman näkemyksesi ja ajankohdan?" Ei ole mitään toista planeettaa, jolle valaistuneet sielut menevät, mutta he menevät kuitenkin toiseen ulottuvuuteen matkatessaan Maan kanssa aina vain korkeampiin värähtelyihin. Ja sielusopimuksessa valitsemansa elämän lopussa he menevät Nirvanassa siihen osaan, joka vastaa heidän valaistumistasoaan.

Voitaisiin sanoa, että "vähemmän onnekkaat" – sanokaamme, yksilöt jotka kieltäytyvät jatkuvasti kaikkien ulottuvilla olevasta valosta – "kärsivät vaikeuksista", kun he tarkastelevat elämää Nirvanassa ja näkevät, miten vakavasti he ovat poikenneet sielusopimuksistaan. Sen tasapainoisen kokemisen saavuttaminen jota tarvitaan kehittymiseen, on jokaisen sielun valinta ja tavoite kaikissa fyysisissä elämissä. Tässä on toinenkin tekijä. Nirvana ylösnousee Maan mukana, ja kun planeetta saavuttaa värähtelytasot, joilla keho ilman kristallisoluja on elinkyvytön, nuo sielut siirtyvät jonkin kolmannen ulottuvuuden sivilisaation henkimaailmaan, jossa ne valmistelevat henkilöhahmoja inkarnoituakseen tuohon sivilisaatioon.

Henkilökohtainen ylösnousemus tapahtuu jokaisen sielun omalla tahdilla, ja ne eroavat niin laajasti, että olisi tyhmänrohkeaa edes arvata, mikä realistinen ajankohta olisi. Sen lisäksi, että sieluilla on rajattomat mahdollisuudet aloittaa ylösnousemuspolku tai edetä sillä, tänä ennenkuulumattomana aikana maan päällä on käytettävissä lisäetu: anoa sielutasolla sopimuksessa määritellyn iän pidentämistä. Koska se vaikuttaisi kaikkien muidenkin elämään, jotka ovat mukana syntymää edeltävässä sopimuksessa, heidän täytyy yksimielisesti hyväksyä tai kieltää tuo anomus. Kun on kohtuullinen odotus siitä, että lisäaika johtaa henkilön ylösnousemuksen etenemiseen, pyyntö hyväksytään.

Voimme sanoa ajankohdasta sen, että nyt kun yhteiskuntakehityksen viivytysvuosikymmen on loppunut, sieluja herää ja liittyy maailman "rakkausvallankumoukseen". Rakkauden verraton voima on avain luotaessa rauhan maailmaa ja elämää harmoniassa luonnon kanssa, ja ne myriadit tavat joilla rakkautta ilmennetään, ovat valaisevia tulokkaille ja hyödyllinen muistutus pitkäaikaisille valotyöntekijöille. [Viesti 1.5.2012 käsittelee tyhjentävästi valo-rakkautta ja viesti 23.5.2015 sisältää osan siitä.]

"Mitä tapahtuu ihmisille, jotka eivät ole kuulleet planetaarisesta ja henkilökohtaisesta ylösnousemuksesta?" Maapallon seitsemästä ja puolesta miljardista ihmisestä vain kourallinen on kuullut ylösnousemuksesta. Massojen ei ole välttämätöntä tietää Maan ylösnousemisesta sen jatkamiseksi vakaata kurssiaan kevyemmille energiatasoille, ja monet ihmiset jotka elävät hurskailla tavoilla, ovat ylösnousemuspolulla tietämättään. Puhumme tietoisesta tiedosta – ihmiskunta tietää sielutasolla Maan ylösnousemisesta ja yksilöt tietävät tuolla tasolla, kehittyvätkö he vai eivät. Aikanaan kaikki tietävät tietoisesti planetaarisesta ja henkilökohtaisesta ylösnousemuksesta.

Sanoimme viime viestissämme, että Illuminati muodosti NRA:n (= kansallinen kivääriyhdistys) USA:ssa. Haluamme selittää, että se on yksi monista paikallisista, kansallisista ja kansainvälisistä ryhmistä, joita on muodostettu rakentavista syistä ja joihin Illuminati on soluttautunut ja sitten pannut ne palvelemaan häijyjä tarkoitusperiään. Se on tehnyt saman kehitysaskelille, joiden oli tarkoitus olla suotuisia, varsinkin rokotukset, maanviljelysmenetelmät, informaatiolähteet ja teknologiat. Kaikkialla missä Illuminati on ottanut hallinnan, sen vaikutusvalta vähenee nopeasti – pimeiden tarkoitusperien matalat värähtelyt eivät selviä siinä voimakkaassa valossa, jota Maa lähestyy.

"Keskusteluryhmällämme on eriäviä mielipiteitä Etelä-Korean olympialaisista. Antaisiko Matthew ystävällisesti meille perspektiivin hänen asemaltaan?" Teemme sen ilomielin. Osallistuvien maiden ihmisten saapumisesta heidän lähtöönsä saakka, Pyeongchangista huokuva energia säkenöi kuin timanttimeri. Tuo loisto oli korkeita värähtelyjä poikkeuksellisten urheilijoiden jännityksestä, mitalinvoittajien ilosta, heidän kilpakumppaniensa kunnioituksesta, avajais- ja päättäjäisseremonian esiintyjien innostuksesta, katsojien osoittamasta ihailusta ja kunnioituksesta sekä paikanpäällä että television ääressä, kun he yhdistyivät energeettisesti tapahtumaan.

Emme ole huomioimatta, että tämän vuoden olympialaisiin – kuten niitä edeltäviin – kulutettiin ylenpalttisesti rahaa, joka olisi voitu käyttää paremmin kaikkien kansalaisten hyväksi. Kuitenkin ylpeys valitsemisesta isäntämaaksi, omista erinomaisista urheilijoista ja vaikuttavien seremonioiden tuottamisesta ansaitsee tulla otetuksi huomioon, ja tämän vuoden kisoilla oli eräs ainutlaatuinen jälkiseuraamus. Aiempien olympialaisten energia kasaantui neutraaliksi lammikoksi universumiin – Pyeongchangissa generoitu energia yhdistyi voimakkaimpaan valoon Maan tallennetussa historiassa.

Rakas perhe, valo-olennot ympäri tätä universumia kunnioittavat päättäväisyyttänne Maan ihmisten auttamisessa ja tukevat teitä ehdottoman rakkauden voimalla.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >