HomeViestejäSuzanne Ward2.7.2014 - Viesti Matthewilta

2.7.2014 - Viesti Matthewilta

VIESTI MATTHEWILTA

Matthew Wardia kanavoinut Suzanne Ward (www.matthewbooks.com)
2.7.2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkain terveisin tämän aseman kaikilta sieluilta, tämä on Matthew.

Monet jotka viittasivat tilanteeseen Lähi-idässä, Ukrainassa, Hong Kongissa ja joissain Afrikan, Itä-Euroopan ja Latinalaisen Amerikan maissa, ilmaisivat samanlaisia huolenaiheita kuin tämä ote yhden lukijan sähköpostista: Missä on se kaikki uusi valo ja energia, minkä pitäisi osua maapallolle ja muuttaa kaikki? Minusta asiat vain pahenevat ja pahenevat.

Valo muuttaa kaiken, mikä ei palvele maapallon ja sen valolle vastaanottavaisten asukkaiden parhaita intressejä, ja se mikä vaikuttaa "pahenevan ja pahenevan", on monen sukupolven ristiriitaisia ideologioita kiehumispisteessä.

Jatkuvasti lisääntyvä valo vaikuttaa kaikkiin positiivisesti tai negatiivisesti ja kaikki mitä tapahtuu yksilöissä - mikä määrää heidän reaktionsa tapahtumiin - on luonnollinen tulos kohonneista värähtelyistä. Kun valon virtaaminen jatkuu ja planeetan valotyöntekijät generoivat sitä lisää, kiehuminen vähenee hiljaiseksi poreiluksi ja lopulta "tyyneksi vedeksi".

Tässä globaalissa toimintavaiheessa on kuitenkin kovaäänistä erimielisyyttä ja huolta siitä, mitä raportoidaan seuraavaksi uutisissa. Maailmanne on tulvillaan informaatiota, mutta valtaosalla ihmisistä ei ole aavistustakaan syntymää edeltävistä sielusopimuksista, pimeyden ja valon voimista, karman tarkoituksesta, monista elämistä tai tasapainon merkityksestä.

He eivät tiedä, että heidän esi-isänsä ovat toisista sivilisaatioista, maan ulkopuoliset antavat massiivista apua tai hirmumyrskyt, maanjäristykset ja vulkaaniset purkaukset ovat maapallon tapa hankkiutua eroon negatiivisuudesta.

He eivät tiedä, että maapallo on ollut ylösnousemuskurssissa yli 70 vuotta ja planeettamuutosten vauhti ja laajuus on ennenkuulumatonta tässä universumissa, eivätkä he tiedä mitään maapallon kulta-ajasta. Te kuitenkin tiedätte kaiken tämän ja paljon muuta.

Älkää luulko, että odotamme teidän muistavan kaiken, mitä olemme sanoneet 10 vuoden viesteissä! Emme millään muotoa odota, mutta olette kannustuksen, innostuksen ja itseluottamuksen majakoita maailmanne tulevaisuuden osalta ja yllytämme teitä tiedostamaan painavimman informaation, mitä olemme antaneet. Tiede ja henki ovat yksi ja sama asia - Luojan rakkaus-valoenergia mistä kaikki tässä universumissa luodaan - ja seuraavat periaatteet ovat kaiken luomisen perusta:

Rakkaus mikä on samaa energiaa kuin valo ja kaikkien sielujen ydinolemus, on vahvin voima kosmoksessa. Rakkaus-valo on avain kaikkien konfliktien ratkaisemiseen ja sisäisen rauhan löytämiseen! [2.6.2014]

Rakkaus alkaa itsestä, sellaisesta elämisestä, että itsensä rakastaminen on yhtä luonnollista kuin hengittäminen. Vasta sitten voitte antaa ja vastaanottaa rakkautta. Rakkaus on tarttuvaa, rajatonta ja kaikkialla läsnä. Se muuttaa hengen ankeuden hengen täyteydeksi, sairauden terveydeksi ja puutteen vauraudeksi. Rakkauden poissaoleminen synnyttää maailmanne kaikki murheet ja tuon tyhjiön täyttäminen rakkaudella parantaa murheet. Tämä ei pyydä teitä rakastamaan sitä, mikä tuo kurjuutta, puutetta ja vahinkoa! Se pyytää teitä pelkästään tuntemaan rakkautta, jotta voitte lähettää tuota energiaa - se etsii tiensä tyhjiöön. [Ote Jumalan viestistä 4.7.2013]

Energialiike vahvistaa jatkuvasti kaikkien ajatusten ja tunteiden voimaa, joten toistamme opastuksemme: olkaa ajattelematta puuteolosuhteita raskain sydämin. Kuvitelkaa sen sijaan maapallo kultavalkoisessa valossa, jotta tämä kuva ja halunne suotuisista muutoksista menee universumiin ja palaa lisävalon kera. [5.1.2014]

Jatkuvasti toimivan universaalin vetovoimanlain kautta, negatiivisten tunteiden ja ajatusten matalat värähtelyt auttavat jatkamaan sitä, minkä haluatte lopettaa. [2.6.2014]

Sielut toivottomissa olosuhteissa kokevat sitä, minkä ne valitsivat saattaakseen loppuun kolmannen tiheyden karmaoppitunnit ja kehittyäkseen henkisesti ja tietoisesti, ja yhteiskuntanne voi koota rivinsä kohottaakseen niiden elämää, jotka kärsivät. Peräänantamattomuutenne valossa tukee liikettä tuota yhdistymistä kohti ja muiden sivilisaatioiden maapallolle säteilemä valo auttaa pyrkimyksissänne muuttaa maailmanne. [2.4.2014]

Yleisopastuksemme on kaikilla alueilla, missä parannusta tarvitaan: tuntekaa jumalitsenne ja eläkää oma valonne! Sen tietäminen, että rakkaus-valo, kosmoksen voimakkain energia, on sielujen ainesosa ja sielusopimusten tekoperusta, on osa henkistä selkeyttä, ja tuon selkeyden lisääminen on jokaisen sielun kaikkien fyysisten elämien tarkoitus. Se vauhti millä tietoisuutta on käytettävissä ja sen valaistumislaajuus, mitä sivilisaatiollenne tarjotaan tänä aikana, on ainutlaatuista tässä universumissa. [11.6.2011]

Rakas perhe, elämällä näiden periaatteiden, näiden universaalien lakien mukaisesti, ilmennätte sen, mitä haluatte elämäänne, kehitytte henkisesti ja tietoisesti ja nopeutatte yhteiskuntanne vauhtia maapallon suuren kulta-ajan kanssaluomisessa.

Tämä johtaa meidät puhumaan niistä lukuisista kyselyistä, jotka voidaan summata näin. Miten tämä voi olla kulta-aikaa, kun pimeys on edelleen kontrollissa? Pimeys ei ole kontrollissa ja taaskin viittaamme aiemmin annettuun informaatioon, koska se on tilanne yhtä paljon nyt, kuin alun perin todettaessa:

Ensin sanomme, että kaikki mitä maailmassanne tapahtuu, on reaktio jatkuvasti lisääntyviin värähtelyihin, ja selvän edistymisen rinnalla näette jäänteitä siitä, mikä seuraa luonnostaan pimeyden lähtemisestä. Vapaana negatiivisuuden verhosta yksilöt eivät enää toimi pimeyden raskassoutuisen vaikutuksen alaisena, vaan linjassa syvään juurtuneiden uskonnollisten, poliittisten tai filosofisten vakaumusten kanssa ja satunnaisesti häiriintyneestä mielestä, mitä vallitsevat värähtelyt vahvistavat. [2.6.2014]

Erimielisyys vakavimmista yhteiskuntaanne vaikuttavista ongelmista jatkuu, kunnes valosta tulee niin voimakasta, että ääriasenteet eivät enää voi estää rakentavia askelia rauhanomaista ratkaisua kohti. Rationaaliset keskustelut joita on käynnissä ja joita aloitetaan, voivat jumiutua toisinaan, mutta yleisesti ottaen ne saavat vauhtia ja se mitä kutsutaan "maalaisjärjeksi", mikä ei ole lainkaan yleistä, ilmestyy lopulta tilanteisiin, jotka ovat tällä hetkellä paikallaan tai räjähdysherkkiä. [3.2.2014]

Miljoonat ottavat rohkeita askelia ja synnyttävät positiivista muutosta, pienistä yhteisöistä aina kansainvälisiin liikkeisiin saakka. Sydämiin ja mieliin ympäri maailmaa tunkeutuvan valon laajentumista ei voi pysäyttää! Älkää luulko, että vain johtoasemassa ollaan tärkeitä - jokainen sielu on oleellinen ja pelkästään säteilemällä omaa valoanne jokainen teistä voi tukea maailmanne muuttumista. [27.1.2008]

Missä tahansa sivilisaatiossa on vaikea havaita uuden aikakauden sarastusta edes niiden suhteellisten harvojen, jotka ehkä tietävät siitä. Kuitenkin sivilisaatio on vastuussa uuden aikakauden ilmentämisestä keskitetyllä ajatus- ja tunne-energialla. Ja vallitsevien värähtelyjen positiivinen puoli on kasvava tietoisuus siitä, että jotain hyvin merkittävää on tekeillä.

Vuosi sitten useimpien mielessä ei ollut ajatustakaan siitä, että kenties myllerrys on vaadittava alkusoitto kaikkien kannalta paremmalle maailmalle. Nyt heräävät sielut - ja miljoonat reagoivat tähän värähtelytasovaikutukseen - tuntevat, että mahdollisesti haudanvakavalta näyttävällä tilanteella saattaa olla hyvä lopputulos. Kun "saattaa olla" kehittyy "on!" kollektiiviajatuksissa ja -tunteissa, näette enemmän ja enemmän lineaarisessa ajassa todisteita kulta-ajan ihmeistä, jotka olette jo kanssaluoneet jatkumolla.

Monet lukijat ovat kysyneet omasta maastaan ja kysymykset alkavat "milloin": korruptoituneet tai tyrannimaiset johtavat korvataan yksilöillä, jotka ovat moraalisesti ja henkisesti tinkimättömiä, talous paranee, rauhanomaisten protestoijien vainoaminen loppuu, taisteleminen loppuu, pakolaiset palaavat kotiin ja toivoton köyhyys helpottuu? Rakkaat ystävät, jos voisimme kertoa "milloin", olisimme hyvin iloisia. Maan mahdollisuusenergiakenttä on täynnä toimintaa kaikilla noilla alueilla ja koska kaikissa noissa tilanteissa on kannattajia ja vastustajia, energia ei voi edetä suoraviivaisesti.

Tällä hetkellä joka puolella on siksakkausta, koska yksi puoli voittaa ja sitten häviää, kun toinen puoli kerää voimaa. Tämä edestakainen liike loppuu, sitten kun niiden sielujen energia joiden tavoitteet ovat valontäyteisiä, saavuttaa pysäyttämättömän liikevoiman kohti rauhallista, ystävällistä ja oikeudenmukaista maailmaa, missä on yltäkylläisyyttä kaikille.

Eräs lukija pyysi meitä selittämään viha-asennetta naisia kohtaan ympäri maailmaa aikana, jolloin feminiinienergia nousee. Nouseeko se? Kyllä, se todellakin nousee, mutta aloitetaanpa alusta. Vuosituhansia ne maskuliinienergian matalammat värähtelyt jotka hallitsivat maailmaanne, vaikuttivat niin, että miehet tunsivat olevansa parempia kuin naiset ja naiset hyväksyivät alemman asemansa. Vaikka muutamat uhmasivat julkista mielipidettä ja valittivat äänestämisen, korkeamman koulutuksen ja ammattiurien estämisestä, toiset pelkästään hyväksyivät sen aseman, mihin yhteiskunta pudotti heidät.

Kun feminiini- tai jumalatarenergian saapuminen alkoi laimentaa maskuliinisuutta, se toi pitkäaikaisen sukupuoliepätasapainon esiin ja asenteet rooleista alkoivat muuttua. Naiset saivat yliopistotutkintoja, menivät politiikkaan ja muille aiemmin miehille kuuluville aloille, heitä ylennettiin johtoasemaan, heistä tuli yrittäjiä ja he hoitivat onnistuneesti vanhemmuuden ja työn. Miehet osallistuivat enemmän lasten kasvatukseen ja joistain tuli koti-isiä.

Kyllä, epätasa-arvoa on edelleen, kuten siinä että paljon harvemmat naiset vaikuttavat poliittisiin ja yrityspäätöksiin, palkkaluokkiin, kirkon johtoon ja syntyvyydensäännöstelymääräyksiin, mutta kun riittävästi valoa saavuttaa nämä ja muut syrjintäpaikat, ne saatetaan tasapainoon.

Kulttuureissa missä naisia pidetään omaisuutena ja missä oikeuksien kieltäminen on vakavampaa ja syvään juurtunutta, muutos tulee paljon hitaammin. Ja tässä yhden lukijan kysymykset ovat relevantteja: Entä islaminuskossa ilmentyvät ääriuskomukset? Entä naisten tukahduttaminen joissain islamilaisissa yhteiskunnissa ja loputon naisten raiskaaminen Intiassa? Onko kaikkien näiden ilmentymien määrä hävitä noin vuosikymmenen kuluessa?

Nuo teot jotka kohdistetaan islaminuskoon, eivät ole tuon uskonnon alkuperäisiä periaatteita, vaan radikaaliainekset ovat vääristäneet uskontoa oikeuttamaan henkilökohtaiset vakaumukset ja teot, jotka perustuvat siihen, mitä heidät on opetettu uskomaan. Aivan kuten äärimmäisyydet häviävät muista uskonnoista, kun valon voimistuminen jatkuu, niin tapahtuu islamillekin. Raiskaus on heikkojen miesten raaka teko, koska heidän täytyy todistaa itselleen olevansa kontrollissa. Valon kuvitteleminen maailmanne ympärille nopeuttaa mielien ja sydänten avautumista, jotta naisten ja tyttöjen julma ja epäoikeudenmukainen kohtelu voi loppua.

Eräs opettaja köyhyysalueelta on kysynyt ideaamme, miten esitetään koulupiirille tapoja palvella paremmin niiden lasten tarpeita, joilla on traumaattiset olosuhteet kotonaan ja naapurustossaan. Ei ole mitään yleistä tapaa tyydyttää noita tarpeita - jokaiseen lapseen vaikutetaan ainutlaatuisesti, vaikka köyhyyden surulliset tulokset ovat samanlaisia. Viisas ja välittävä yhteiskunta kerää resurssinsa antaakseen lapsilleen tukea ja muuta valmistelua, mitä he tarvitsevat tullakseen vastuullisiksi aikuisiksi.

Teemme mielellämme ehdotuksen, että koulun rehtorit tapaavat joitain vanhempia ja kysyvät, mitkä palvelut he tuntevat hyödyllisimmäksi. Palautteeseen perustuen ja valittujen opettajien avulla rehtorit muotoilevat kattavan suunnitelman, mihin voi sisältyä esimerkiksi yksityisopetus, lastenhoitomahdollisuus, osa-aikatyö vanhemmille oppilaille, oppitunnit joita ei koulussa ole, yksilö- ja ryhmäkonsultointi, lääkärintarkastukset, hammashoito, tilat perhekokoontumisille, virkistysmahdollisuudet, eläinlääkäripalvelut, kuljetus, liput erityistapahtumiin, matkat museoihin ja taidenäyttelyihin, ruuan ja vaatteiden toimittaminen, iso veli ja iso sisko -toiminta, rakennus- ja korjauspalvelut, autohuolto ja rahalahjoitukset.

Rehtorit esittelevät suunnitelman kaupunginjohtajalle ja -neuvostolle, kansalaisjärjestöille, urheiluseuroille, kirkoille, kirjastoille, kauppiaille, ravintoloille, pankeille, taitelijoille, muusikoille, teknikoille, mekaanikoille, poliisille, viestintäasiantuntijoille, lakimiehille, terveydenhoidon järjestäjille - kaikilla järjestöille ja yksilöille, joilla on tätä kapasiteettia. Sille ei ole rajoja, mitä yhteisö voi tehdä tarvitseville lapsilleen, kun aito välittäminen tukee yhteisponnisteluja!

Emme ota ansioita tuosta ehdotuksesta. Samanlainen koordinoitu toiminta saavuttaa sydäntälämmittäviä tuloksia monissa paikoissa ja apua antavien ja saavien ihmisten lähettämä valo on mittaamatonta.

Puhun nyt Matthewina. Olisin voinut antaa äidilleni tämän idean lähetettäväksi vain opettajalle, joka pyysi sitä. En tehnyt näin, rakkaat ystävät, koska te olette kansalaisjärjestöjen, terveydenhoitoklinikkojen, kirkkojen ja neuvostojen jäseniä, kauppiaita, mekaanikkoja, rekka- ja bussikuskeja, lakimiehiä, taitelijoita, opettajia, lääkäreitä, valmentajia, puuseppiä ja kokkeja. Teidän kollektiivipanoksenne antaa yhteisönne lapsille tilaisuuksia saavuttaa oman potentiaalinsa ja tulla huomisen vastuullisiksi aikuisiksi.

Teitä kaikkia rakastetaan ehdottomasti ja myriadeja valo-olentoja on kanssanne polkunne joka askeleella.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >