HomeViestejäSuzanne Ward2.5.2014 - Viesti Matthewilta

2.5.2014 - Viesti Matthewilta

VIESTI MATTHEWILTA
 
Matthew Wardia kanavoinut Suzanne Ward (www.matthewbooks.com)
2.5.2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkain terveisin tämän aseman kaikilta sieluilta, tämä on Matthew.
 
Kirkasta myötätunnon valoa on virrannut ympäri maailmaa perheille, joiden omaisten elämä loppui eteläkorealaisella lautalla, ja niiden perheille, joiden ajateltiin kadonneen mereen malesialaisessa koneessa. Kaikkialla missä sadat surevat äkillisen trauman jälkeen, myötätuntoa virtaa heille maapallon joka kolkasta.
 
Vaikka näyttääkin siltä, että sydämenne ovat yhdistyneet vain monien henkilökohtaisten tragedioiden tapahtuessa, niin ei ole. Olette aina yhdistyneet perherakkaudessa ja halussa, että lapsenne ja kaikki tulevat sukupolvet elävät paremmassa maailmassa, minkä te peritte – ja tämä ykseysperustanne on paljon, paljon vahvempi kuin eroavuutenne, rakkaat sisaret ja veljet! Tästä syystä ajattomalla jatkumolla kaikki maapallon kulttuurit ja rodut elävät harmoniassa toistensa ja koko luonnon kanssa. Kanssaluotte tuota maailmaa, kun selviydytte haasteista tämän hetken maailmassa.
 
Hälvennetäänpä huolia Venäjän aggressiivisuudesta Ukrainassa. Se ei johda täyteen sotaan. Vladimir Putin ei halua sotaa eikä hän ole täysin väärässä lukiessaan myllerryksen osittain USA:n sekaantumisen syyksi. Kyse ei ole maan hallituksesta, vaan kyse on siitä, että USA on CIA:n koti ja tuon laitoksen Illuminatin kontrolloima siipi hämmentää kattilaa globaalisti. Voi kyllä, heidän peiteoperaationsa ovat vielä riittävän toteutuskelpoisia vahvistamaan tilannetta siellä, missä ihmiset ovat tyytymättömiä.
 
Kuitenkin uusien sotarintamien aika on mennyttä – värähtelyt eivät tue enää paljon pidempään sotatemperamenttia ja taistelunhalusta erimielisyyttä. Konfliktien neuvotteluaika on tullut ja lopulta kaikki vakavat erimielisyydet valtioiden sisällä ja kesken ratkaistaan tällä tavalla. Keskustelut etenevät puuskittain, joten älkää odottako tasaista siirtymää tai nopeita tuloksia, erityisesti paikoissa, missä edelleen taistellaan, ja niissä lukuisissa olosuhteissa missä suuret tunteet jyräävät järjen.
 
Keskustelut Israelin ja Palestiinan välisen, vuosikymmeniä kestäneen levottomuuden lopettamiseksi jumiutuivat taas. Ei siksi että asukkaat pitävät parempana epäsopua kuin rauhanomaista rinnakkaiseloa, vaan koska Illuminatin johto ei halua harmoniaa sinne, ennen kuin alue on heidän kontrollissaan. Nuo harvat yksilöt ylläpitävät harhakuvitelmaansa maailman hallitsemisesta, Jerusalem yhtenä päämajanaan. Heidän suunnitelmansa ei ole voinut toteutua sen jälkeen, kun maapallon ylösnousemus alkoi, ja lopulta värähtelytasot saavat aikaan kestävän rauhansopimuksen.
 
Meitä on pyydetty kommentoimaan myös useita Afrikan maita. "Miksi siellä on niin paljon julmuuksia?" on perimmäinen kysymys. Manner on ollut historiallisesti sortamis- ja verenvuodatusaluetta. Armottoman toistensa tappamisen rinnalla, vahvemmat heimot ottivat vangiksi heikompia ja pitivät heidät alamaisuudessa tai myivät orjakauppiaille. Negatiivisuutta mitä on kerääntynyt vuosisatojen teurastuksesta, orjuudesta ja myöhemmin aparthaidista ja sisällissodista, on vapautettu vähitellen maapallon ylösnousemuksen aikana, ja noissa maissa viipyilevät matalat värähtelyt jättävät asukkaat alttiiksi mullistuksille. Koska luontoäidin äkilliset keinot juurtuneen negatiivisuuden vapauttamiseksi – maanjäristykset, tulivuorenpurkaukset ja voimakkaat myrskyt – eivät ole yleisiä Afrikassa, siellä tapahtuu ehdottomasti ns. pöydän puhdistamista, mutta se tulee hitaammin kuin joillain muilla alueilla.
 
Yhteiskuntanne tietoisuuden nousemisen rinnalla, vallitsevilla värähtelyillä on muita vaikutuksia. Ihmiset jotka kärsivät jonkinlaisesta traumasta – kenties pitkittyneestä taistelusta, seksuaalisesta ahdistelusta tai muusta fyysisestä väkivallasta tai henkisistä mielenhäiriöistä – ovat erityisen haavoittuvia. Kun nuo kokemukset johtavat kontrolloimattomaan vihaan tai ylivoimaiseen epätoivoon, yksilöjen minimaalinen vakaus pettää ja usein he tappavat toisia tai itsensä. Ihmiset jotka on kasvatettu lapsuudesta saakka kostamaan se, mitä heidän esi-isilleen on tehty, tuntevat voimistunutta tarvetta hävittää vihollisen. Tämä hiipuu omia aikojaan, kun tappamistahto vähenee ympäri maailmaa.
 
Noissa erilaisissa tilanteissa – menneissä ja nykyisissä – on yhteisenä piirteenä, että kaikki ovat sieluille tilaisuuksia kehittyä henkisesti ja tietoisesti. Nyt eivät ainoastaan maapallon entiset asukkaat hyödynnä innokkaasti ainutlaatuista tilaisuutta saattaa loppuun kolmannen tiheyden karma yhdessä ainoassa elämässä, vaan myös toisten sivilisaatioiden sieluja tulee tekemään sen. Kuitenkin tiedämme, että myös teille jotka ymmärrätte tarkoituksellisen karmakierron, on äärimmäisen vaikea ajatella, että monet miljoonat valitsevat elävänsä ja kuolevansa tuskallisissa olosuhteissa. Ajatelkaa siis niitä monia tuhansia valotyöntekijöitä – useimmat heistä eivät ole koskaan kuulleet tuota sanaa – jotka osallistuvat tai antavat rahaa humanitaarisiin ohjelmiin, jotka kohottavat heidän elämäänsä, ja tuntekaa kiitollisuutta heidän ponnisteluistaan. Kiitollisuuden valo on aina arvokasta tukea.
 
Monet viimeaikaiset kommentit ja kysymykset voidaan summata seuraavasti. Useilla mailla on vihamieliset suhteet ja joillakin on ydinaseita. Miten voitte olla varmoja, ettei niitä käytetä tahallaan tai vahingossa aloittamaan ydinsota? Mutta jos ydinsota voidaan estää, miksei kaikkia sotia voida estää?
 
Voimme sanoa varmuudella, ettei maan päälle tule ydinsotaa, koska Luoja määräsi, ettei enää ole sellaisia sotia koko kosmoksessa. Silloin kun keho kuolee maatasolla tai hyvin matalalla ilmakehän räjähdyksessä, sielut eivät vahingoitu, vaan tiheä keho suojelee niitä. Silloin kun ydinaseet räjähtävät avaruudessa, kuten on tapahtunut muissa sivilisaatioissa, sieluja jotka elävät vapaina tai valotiheysmuodossa, ei suojella. Ne ovat pirstoutuneet ja niiden osat ovat hajaantuneet ympäri avaruutta.
 
Niitä ei voi jättää tuhon järkytystilaan ja noutaminen ja palauttaminen on pitkällinen ja monimutkainen prosessi, mikä alkaa erityiskoulutettujen tiimien etsiessä sieluosia. Toiset ehkä leijuvat päämäärättä, tietämättömänä mistään muusta kuin omasta olemassaolostaan, toiset ovat ehkä menneet hyväntahtoisten sielujen kehoihin, jotka ottavat "orpoja", pimeät olennot ovat ehkä vanginneet joitain ja pitävät niitä panttivankina ja jotkut ovat ehkä niin peloissaan ja hämmentyneitä, että ne voivat vain romahtaa. Mutta missä tahansa kukin osa onkin, se säilyttää sielun ainutlaatuisen värähtelyn ja tuota jäljityssignaalia etsintätiimit käyttävät opastusjärjestelmänään.  
 
Kun jokin sieluosa löydetään ja haetaan, se viedään ns. kuntoutuskeskukseen ja sille annetaan hoitoa, mikä on räätälöity sen tilaan – eli hoitoa mikä on tarkoituksenmukaista sen kokemuksiin erillistilan aikana. Kun tuon sielun toiset osat paikannetaan, kaikki viedään tuohon keskukseen ja esitellään taas lempeästi uudistetuille osille. Kun kaikki osat on löydetty ja hoidettu, ne integroidaan huolellisesti, jotta kaikki kokemukset, tieto ja muistot ovat oikeassa, sielutiedoston mukaisessa järjestyksessä akaasisissa tiedostoissa. Vasta sitten sielu voi täysin parantua ja palautua toimintakykyiseksi ja joissain tapauksissa tämä on vienyt tuhansiakin vuosia lineaarista aikaanne.
 
Tämä valtava projekti osoittaa, miten tärkeä jokainen sielu on Luojalle ja tämän universumin Jumalalle, ja sen vuoksi mitä nuo pirstoutuneet sielut joutuivat kestämään, Luoja määräsi, ettei koskaan enää tule ydinsotaa. Sen noudattamiseksi Jumala valtuutti kaikki henkisesti, tietoisesti ja teknologisesti kehittyneet sivilisaatiot estämään joka yrityksen räjäyttää ydinkärkiä tässä universumissa. Teidän maailmassanne se on tehty yli 12 kertaa.
 
Koska "standardisota" – ja meihin sattuu puhua tällä tavalla, kun rakasta perhettänne tapaavat toiset, joita rakastamme myös ehdottomasti, ja heidän karmakarusellinsa jatkuu – käynnistyy jonkun vapaan tahdon valinnalla, Jumala ei voi puuttua asiaan. Hän on sidottu kunnioittamaan Luojan lakia, mikä ei salli mitään poikkeuksia yhdenkään sielun vapaan tahdon valintoihin, paitsi ydinsodan aloittaminen. Jumalan sallitaan tuon lain puitteissa kunnioittaa Gaian massiivista valon sisäänvirtausvalintaa, planeettakehon ja sen kaikkien elämänmuotojen pelastamiseksi. Valtavan voimakkaat kaukaiset sivilisaatiot jotka vastasivat välittömästi, mahdollistivat maapallon "täräyttämisen" irti syvältä kolmannesta tiheydestä ja sen ylösnousemuspolun aloittamisen.
 
Vaikka tämä etenee ennenkuulumatonta vauhtia, tiedämme, että toisinaan kärsivällisyytenne loppuu kärsimyksen ja väkivallan loppumisen kaipuussa. Kyllästytte kuulemaan, kun sanomme suuria muutoksia olevan tekeillä – haluatte todisteita, ette vain kannustavia sanoja. Niinpä puhumme edistymisestä alueella, mitä ette ehkä tarkastelisi planetaarisen ja henkilökohtaisen ylösnousemuksen yhteydessä, mutta se on sivilisaation kehittymisen elintärkeä – välttämätön! – aspekti: eläinten kohtelu. Ilolla olemme katsoneet aktiivisuuden eläinten puolesta leviävän laajasti maailmassanne!
 
Eläimet ovat sieluja – jokainen on osa Lähdettä aivan kuin te ja ne kehittyvät aivan kuin te. Joissain lajeissa on korkealle kehittyneiden ihmisten sieluja, jotka päättivät ruumiillistua noihin muotoihin parantaakseen erityisesti henkisuhdetta kaikkien eläinten ja ihmiskunnan välillä. Rakkaus on avain – eläimet näyttävät teille, miten rakastetaan ilman ehtoja tai rajoja.
 
Korkeampien luokkien älykkyys on hyvin lähellä omaanne ja lajimielessä valaiden ja delfiinien perhe kostuu korkeimmalle älyllisesti ja henkisesti kehittyneistä sieluista planeetalla. Eläinten tunne- ja ominaisuuskirjo on myös samanlainen kuin teidän, lukuun ottamatta hankittuja piirteitä, kuten tahdikkuus, pettäminen, katkeruus ja huvin vuoksi tapaaminen, ja joillain tavoin niiden tiedostaminen on suurempaa. Ne tietävät ajatuksenne, ne ovat energiaherkempiä kuin useimmat ihmiset ja yksi tai useampi niiden viidestä perusaistista on tarkempi kuin teidän.
 
Ne ovat moniulotteisia sieluja aivan kuin te, mutta ne kulkevat tietoisesti fyysisen ja henkimaailman välillä ja ymmärtävät, ettei ole mitään kuolemaa. Ne kommunikoivat telepaattisesti toistensa kanssa ja ovat vuorovaikutuksessa myriadien deevasielujen kanssa, joista useimmat ihmiset tietävät vähän tai ei mitään. Kuitenkin nämä kallisarvoiset olennot ovat korvaamattomia koko elämän kukoistamiselle maan päällä.
 
Mennäänpä ajassa vähän taaksepäin. Aioneita sitten eläimet elivät rauhassa toistensa ja ihmisten kanssa ja kaikkien elämänmuotojen välillä oli telepaattinen yhteys, mukaan luettuna kasvi- ja deevakunta. Koko planeetta oli Edenin puutarha silloin ja kaikki elämä kukoisti. Kun voimakkaat sivilisaatiot joilla oli pimeysalttius, antoivat periksi pimeiden voimien tahdolle, ne heikensivät heikompien sivilisaatioiden DNA:ta ja sisällyttivät mukaan julmuuden ja aloittivat raakuuden eläimissä, mikä johti saalistaja-saalisketjuun. Kun valo ihmisten tietoisuudessa himmeni, he alkoivat teurastaa toisiaan ja eläimiä. Se aiheutti planeetan syöksykierteen syvälle kolmanteen tiheyteen ja pysymisen jumissa siellä pitkiä aikoja.
 
Pimeät voimat tiesivät, että valaat palvelivat kriittistä tehtävää valon ankkuroimisessa meren syvyyksiin, minne pimeys ei voi ulottua, ja kaiken valon eliminoimiseksi maan päältä nuo voimat vaikuttivat ihmisiin, jotta nämä tappaisivat valaita osana kulttuuria tai kauppaa, ja paljon myöhemmin aiheuttivat niille vakavaa haittaa kaikuluotaintestauksilla merivesissä. Mutta pimeys ei saavuttanut tavoitetaan – valaat suostuivat antamaan valonsa jäädä syvälle meriin kehonsa kuoltua.
 
Sama pimeä vaikutus toimi, silloin kun melkein hävitettiin kokonaan biisonilaumat, joita vaelsi tasangoilla, joista tuli USA. Yksilöt jotka joutuivat kirouksen valtaan, määräsivät massahävityksen, koska he tiesivät eläinten olevan ruuan ja vuotojen lähde, mitä alkuperäisväestö tarvitsi selviytyäkseen. Sitä vastoin alkuperäiskansat tappoivat biisoneita ainoastaan saadakseen nuo perustarpeet ja ilmaisivat kunnioituksensa ja kiitollisuutensa hengestä, minkä he ottivat.
 
Muita esimerkkejä pimeyden vaikutuksesta oli motivoida ihmiset arvostamaan norsun syöksyhampaista kaiverrettuja esineitä, ajattelemaan, että turkisten käyttäminen oli muodikasta, täyttämään villieläinten päitä, kalastamaan huvikseen ja kehystämään niitä seinille sekä uskomaan, että jotkin eläinten osat ovat sukuviettiä kiihottavia tai vahvistavat seksuaalista kyvykkyyttä. Miljoonia ja miljoonia luonnon eläimiä tapettiin pelkästään tyydyttämään ihmisten himoja.
 
Ihmisten mieleen ei koskaan juolahtanut, että eläimillä on tunteet ja äly ja monet lajit ovat perhesuuntautuneita. Ei ollut mitään ajatusta, että nuo vanhemmat rakastavat pienokaisiaan ja huolehtivat niistä aivan kuin ihmiset ja surevat perheenjäsenen tai rakkaan ystävän menettämistä aivan kuin ihmiset. Ei, eläimet olivat vain objekteja tyydyttämässä ihmisten oikkuja. Tuon syvän kolmannen tiheyden ajattelutavan oli muututtava, jotta maapallo voisi ylösnousta, ja siitä syystä se on ollut noin 70 vuotta ylösnousemuskurssissa – valo on nostanut yhteiskuntanne tietoisuutta näkemään eläinten kriittinen merkitys koko elämän tasapainossa maan päällä.
 
Joidenkin äänien julistettua, että eläimillä on oikeus tulla kohdelluksi inhimillisesti, arvokkaasti ja kunnioittaen, tuosta lähtökohdasta alkoi muodostua toimintaryhmiä ja muutamat rohkeat yksilöt inspiroituivat elämään luonnossa ja tallentamaan havaintojaan tietyistä lajeista. Tuo alku kehittyi tämän päivän paikallisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin, joiden missiona on pelastaa eläimet ja niiden luontaiset elinympäristöt. Jotkut tekevät tai laajentavat vahingoittuneiden ja orpojen eläinten suojelualueita, toiset toimivat huonosti kohdeltujen kotieläinten suoja-, pelastus- ja kuntoutusohjelmissa ja monet ihmiset tukevat taloudellisesti näitä ryhmiä.
 
Raivo epäinhimillisistä olosuhteista, joissa ruokaeläimet elävät ja kuolevat, pakottavat parannuksiin noilla alueilla. Eläintarhat tekevät tai laajentavat eläinten luontoympäristöä ja kasvatusohjelmat pelastavat vaarassa olevia lajeja. Sirkukset vastaavat vetoomuksiin eläinten huolehtimisesta ystävällisesti ja tunnollisesti. Kansalliset lait kieltävät kotoperäisten eläinten viennin, osa salametsästyksen vastaista lakia auttaa salametsästäjiä löytämään toisen elannon ja lait vaativat lemmikkien kasvattajia täyttämään korkeat standardit.
 
Laaja tutkimus eläinten käyttäytymisestä, älykkyydestä ja kommunikoinnista osoittaa niiden samankaltaisuuden teihin monessa suhteessa. Otetaan lisääntyvä määrä eläinkavereita ja koululapsia opetetaan tarpeesta steriloida ja kastroida lemmikit osana niiden terveydenhoitoa ja ravitsemusta. Kiertää monia kansalaisadresseja eläinten hyvinvoinnin puolesta – adressin allekirjoittaminen lähettää "valohöyrylaivoja" – ja internetissä on runsaasti videoita ja valokuvia lajien keskinäisestä ystävyydestä, myös saalistaja-saalisketjussa, sekä joidenkin villieläinten halukkuudesta ystävystyä ihmisten kanssa.
 
Tiedätte kaiken tämän, joten miksi puhumme siitä? Jotta ajattelette näitä jättiharppauksia, joita yhteiskuntanne on tehnyt, ja tunnette kiitollisuutta! Kyllä, paljon enemmän täytyy tehdä ja monet teistä ovat kirjoittaneet sydämeenkäyviä kirjeitä kysyen, mitä voitte tehdä. Erittäin tärkeänä asiana yllytämme teitä lakkaamaan keskittymästä siihen julmuuteen ja laiminlyöntiin, mistä eläimet kärsivät, ja järkyttymästä siitä. Universaalin vetovoimanlain kautta se on vahvistavaa toimintaa – noiden negatiivisten tunteiden ja ajatusten matalat värähtelyt auttavat jatkamaan sitä, minkä haluatte lopettaa. Korkeiden kiitollisuusvärähtelyjen lähettäminen lukemattomille ponnistuksille eläinten puolesta levittää valoa koko eläinkuntaan.
 
Rakas perhe, maailmassanne on paljon enemmän hyvyyttä, kuin ehkä luulette, ja jokainen rakastava ajatuksenne, tunteenne ja tekonne lisää maailmaanne muuttavaa yltäkylläisyyttä.
 
Rakastaen, kunnioittaen ja arvostaen osoitamme ihailua teille ja olemme seurananne joka askeleella maapallon kultaisen ajan loistoon.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >